Aluminium produksjon

Produksjon av aluminium starter med råvaren bauksitt, en leirelignende jordtype som finnes i et belte rundt ekvator. Bauksitten utvinnes fra gruver som ligger . Fordelene ved å bruke aluminium kan mer enn utlikne effektene av utvinning og produksjon.

Dette er de viktigste fasene i produksjon av primæraluminium:. Fagstoff: Her skal vi se nærmere på hvordan aluminium framstilles. Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 18ble metallet aluminium identifisert av den engelske kjemikeren Humphry Davy.

Norge er Europas største produsent av primæraluminium med en produksjon på om lag millioner tonn per år.

Aluminiumproduksjon er meget energikrevende. Prosessforbedringer har medført reduksjon i energiforbruket fra ca. Første trinn i produksjonen er rensing av bauxitten: Mineralet knuses og behandles med varm natriumhydroksid.

Al2O som er et amfotert oksi løses da i . Aluminium er det vanligste metallet i jordskorpen. Det som er viktig for oss er å bruke så lite energi som mulig når vi produserer aluminium, sier Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro. Likevel kom aluminium langt senere i bruk enn edlere metaller som jern,.

Norsk Aluminium Company startet opp produksjon av aluminium i Høyanger i 1919.

Fra en totalproduksjon på millioner tonn i 197 ventes det å bli produsert mill. Global fordeling av produksjon av resirkulert og primær aluminium i (venstre skala) og total aluminium produksjon i millioner tonn/år (høyre skala). Tiltaket støtter opp under nasjonale mål om energieffektiv produksjon av aluminium for å dekke samfunnets/markedets behov. Ved produksjon av aluminium tar en utgangspunkt i bauksitt, et mineral som dannes når aluminiumholdige bergarter forvitrer. Vi har egen produksjon av dører, vinduer, fasader og tak.

Vår hovedproduksjon består av produkter i aluminium, fortrinnsvis i Sapa byggsystem og pvc i . Råmaterialer for å produsere kg aluminium. IFE og Nordic Mining har i flere år jobbet med å finne en lønnsom og miljøvennlig måte å produsere alumina fra mineralet anortositt. Kjøper du aluminium til din produksjon så bruker du et lettmetall som er enkelt å bearbeide og som har god korrosjonsmotstand.

Aluminium er et svært etterspurt og anvendelig metall, men produksjonen er ikke særlig miljøvennlig. Med støtte fra Miljøteknologiordningen arbeider Alcoa med .