Anboring på vannledning

Våre metoder for anboring medfører ingen behov for vannavslag eller stans av produksjonsutstyr. Sannsynligvis var det anboringen din som gikk til helvette, og ja den er. Fokus på anboringer Terje Mellingen – Bergen Vann KF.

Vi har sluttet å bore hull i nye vannledninger. Anboring på ledninger i dritt skal kun skje under trykk. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Grave opp påkobling til hoved vannledning og bytte anboring til to hus, Jobben er i grusvei. Juss: Hei Jeg ønsker å bytte vannledningen til mitt hus. I den forbindelse har jeg oppdaget at anboringen min ligger . Nå skal vannledningen i Stølsvegen fornyes og dette vil føre til stenging av vegen. Vi skifter anboring/ tilknytning til kommunal vannledning.

Anboring, tilknytting av sideledning (stikkledning) til hovedvannledning under fullt vanntrykk. Gjøres ved montering av anboringsklammer og .

For anboring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til anboringspunkt. Vestvågøy kommune har i dag en vannledning av PVC-materiale. Vannansamlinger nedstrøms av vannledningen . Slik arbeider vi for å rense anboringer som er grodd igjen. Vi benytter da et anboringsverktøy som renser opp i eksisterende . Senioringeniør Frode Berteig mener det er viktig at entreprenørene også trener seg på anboringer på vannledninger. For de som er knyttet til det kommunale nettet fører vannledningen.

Stoppekran må være plassert mellom bebyggelse og anboring slik at det . Ved anboring på vannledning av plast skal det benyttes kikventil. For anboring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til. Rengjøring av nye vannledninger med renseplugg (Under arbeid).

Tilkobling til hovedvannledning: Tilkobling. Anboring skal skje på hovedledningens side. Dersom anboringen må skiftes, må rørleggerforetaket som bistår deg med reparasjonsarbeidene ta kontakt med kommunen. Hvis kommunen finner lekkasje på privat vannledning eller forurensing pga utett spillvannsledning, sendes et pålegg om utbedring av feilen. Anboring på kommunens vannledning skal utføres av driftsavdelingen for vannverket, eller det foretak kommunen bemyndiger.

Metoden er utviklet for å fornye vannledninger (trykkledninger) uten oppgraving av anboringer og trekkegroper. Anboring på plastrør i spenn tillates ikke. Det etableres ny vannledning som legges i trasé i nyetablert adkomstveg fra Vikanveien til.

Stikkledninger fra boliger påkobles ny vannledning med anboring. Da kan nemlig problemet skyldes gjengrodde vannledninger eller tette filtre på vanninntaket til boligen. I andre tilfeller igjen, spesielt dersom . Lekkasjesøk – Trasèsøk – Anboring – Rørinspeksjon – Tetthetsprøving vann- og avløpsledninger – Desinfisering vannledninger.