Balansert ventilasjon radon

Et balansert ventilasjonsanlegg er ikke nødvendigvis den beste løsningen på et radonproblem og andre tiltaksløsninger bør ofte vurderes først. Alle nye hus skal bygges med sikkerhet mot inntrengning av radon. Balansert ventilasjon er derfor et naturlig valg for nye hus i radonutsatte .

I boliger med balansert ventilasjon så kan dette holde radonverdiene på et lavt nivå. Som tiltak mot radongass anbefales radonavtrekk under grunnen, i tillegg til balansert ventilasjon. Er det sånn at radon er et ikkeproblem når man har balansert ventilasjon?

Jeg bor i et område med kun sand/leire i grunnen.

Miniventilasjon er en effektiv måte å redusere Radon i innemiljøet. Miniventilasjonen er balansert, og kan gjenvinne opp til av energien i luften den bytter . Vinteren er høysesong for radon, og derfor anbefaler Statens. Den beste typen lufting du kan få når det gjelder radon er balansert ventilasjon, . Tiltak mot radon har vist seg å ha god effekt.

Ved å ventilere grunnen under boligen med en radonbrønn, kan radonholdig luft trekkes ut slik at radon ikke trenger inn i boligen. Vihar godkjenning innenfor fagfeltet radon og tiltak mot radon i bygninger. Balansert ventilasjon reduserer undertrykk innendørs og er en god løsning mot høye radonnivåer. Radonlabs MINIVENT system er et lite ventilasjonssystem .

Du kan ikke se om boligen din eller området er utsatt for radongass. Sørge for balansert ventilasjon; Øke antall lufteventiler. Det forekommer også høye radonverdier i bygninger med balansert ventilasjon.

Dette kan skyldes at det dannes lokale undertrykk i enkelte rom . Renser luft, fjerner radongass og gjenvinner varme. MiniVent systemer gir romventilasjon med varmegjenvinning og. Produktserien utgjør et komplett balansert ventilasjonssystem, desentralt – uten kanaler! Minimaliserer fukt i våtrom og konstruksjon; Reduserer faren for Radon gass.

Varmegjennvinning: Kun Balansert ventilasjon gjennvinner varme fra utkastluften . RADONGASS: Radongass sjekkes lettest og billigst med sporfilmer. Balansert ventilasjon skaper ikke undertrykk innendørs og er den beste . Radon er en edelgass som kan være svært skadelig, og bl. Valg av Villavent balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er . Balansert ventilasjon holder radon unna oppholdsetasjene hjemme hos Øyvind Birkenes (til høyre), administrerende direktør i Corentium. Lossnay VL 100U5E Balansert mini ventilasjon som du kan montere selv på ca 1-2.

En radonsanering er et resultat av en kombinasjon av flere tiltak som for eksempel tetting og. Ventilasjonsanlegg skal IKKE installeres som radontiltak alene. Radon er en radioaktiv edelgass som dannes naturlig i berggrunn og jordsmonn,. Forbedre ventilasjonen i bygningen, eksempelvis med å installere balansert . Balansert ventilasjon er ikke lengre bare en luksus men en nødvendighet. Det skjedde etter at de installerte såkalt balansert ventilasjon med.

Etter at ventilasjonsanlegget kom i drift er radonstrålingen i huset redusert . Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den eneste. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer knyttet til . Vi oppholder oss 80- av tiden innendørs enten i boligen eller på jobb,. Hvor effektiv økt ventilasjon eller montering av balansert ventilasjon er . Radon Ventilasjon – ventilasjon, blikkenslagere, papptekking, taksikring, ventilasjonsfilter, ventilasjonsfirma, ventilasjonskanal – Finn firmaer, adresser, . Kontor i paviljong C har balansert ventilasjon, dette vil være tilstrekkelig til å . Radon er en fargeløs radioaktiv gass, uten lukt eller smak, som siver inn i huset gjennom grunnen. Sterkt fall i radonkonsentrasjonen når ventilasjonsanlegget skrus på.

Balansert ventilasjon → radon 100Bq/m3.