Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir ren og frisk luft. BufretEt moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg (balansert ventilasjonsanlegg) tilfredsstiller alle disse kravene. Anlegget overfører varmen fra avtrekksluften til den . Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk renset luft og trekker ut brukt luft.

Varme blir overført fra brukt luft til frisk luft i en . Mange som bor eller jobber i bygninger med balansert ventilasjon, klager over dårlig inneklima. Det kan skyldes feil installasjon, men ofte viser det seg at det er .

Ettersom prosjektet skrider fremover så kommer det inn nye og flere spørsmål som må besvares. Valg av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i nye boliger. Balansert ventilasjon gir deg vesentlig bedre luftkvalitet og inneklima, selv om du kan bruke noe mer energi enn ved naturlig ventilasjon. Her beskrives prinsipp og systemløsning for balansert ventilasjon med varmegjenvinning, basert på desentrale komponenter i produktserien efra LUNOS. Et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner kan ta vare på mellom og prosent av varmen i luften som trekkes ut av rommet.

For å tilfredsstille kravene til luftkvalitet (se Arbeidstilsynets veileder) brukes mest balansert ventilasjon, som også er best utprøvd. Eksempel på montering av balansert ventilasjon. Flexit balansert ventilasjon i eksisterende bolig. Komplett ventilasjons anlegg med varmepumpe ferdig montert !

Når man skal legge inn balansert ventilasjon vil man fort finne ut at det er en jungel av merker . Denne anvisningen omhandler balansert ventilasjon med varmegjenvinning i småhus. Innholdet er også aktuelt for leiligheter med individuelle anlegg, såkalt . SINTEF Byggforsk anbefaler balansert ventilasjon med varmegjenvinning i nye boliger. Det vil si at vifter sørger for både tilførsel og avtrekk av . Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og frisklufttilførsel ved hjelp av elektriske vifter, og luftmengden i de enkelte . Vi leverer ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon til bolig og næringsbygg. I et balansert ventilasjonssystem sørger motoren for å suge gammel luft ut og tilføre ny, frisk luft utenfra.

Den tradisjonelle avtrekksventilasjonen er i ferd med å bli gammeldags, nå er det balansert ventilasjon som gjelder. Men hvordan kan et eksisterende borettslag .