Bim tekniker utdanning

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. BIM står for Bygnings Informasjons Modell. Norges studentportal – studentliv – utdanning – karriere.

BIM-tekniker installasjon er en teknisk fagskoleutdanning ved Fagskolen Oslo Akershus. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING BIM-TEKNIKER (Fagskoleutdanning). Fagskolen i Østfold er den eneste i landet som tilbyr denne utdanningen på deltid.

BIM er en forkortelse for Bygnings-Informasjons-Modellering.

En BIM-tekniker modellerer, koordinerer og kvalitetssikrer. Ved gjennomført fagskoleutdanning skal du ha tilegnet deg breddekompetanse . BIM tekniker utdannelsen opplever rekord i søkertallet BIM tekniker linja på Fagskolen i Oslo startet for vel år siden, den gang med plasser . BIM-tekniker (BygningsInformasjonsModellering). Fagskoleutdannet BIM-tekniker (deltid år).

BIM fordypning konstruksjon og installasjon (BIM teknikker). Fagskolen i Oslo er den første og eneste som tilbyr utdannelse for BIM-teknikere. Antallet øker hvert år, hittil har samtlige utdannete fått gode . En BIM-tekniker modellerer tekniske installasjoner, som rør, ventilasjon og elektro.

Utdanningen gir også breddekompetanse innen DAK, solid praksis i BIM og . Med utdanning i BIM-teknikk får du kompetanse til å arbeide som BIM-tekniker/modellør/koordinator i arkitekt-, ingeniør- og entreprenørbedrifter . Utdanning som teknisk tegner, også kalt DAK-operatør eller BIM-tekniker, tilbys ved flere fagskoler og ved fjernundervisningsinstitusjoner. Han går en ettårig utdanning for å bli BIM-tekniker. Allerede før han er ferdig med utdanningen er jobb som BIM-tekniker i boks.

Leter du etter en utdanning innenfor – Elektrofag. Fagskolen i Østfold tilbyr fagskoleutdanning av BIM teknikere. Fordypning BIM Konstruksjon er en utdanning som skal dekke BA-næringens behov for fagpersonell som har en helhetlig forståelse av . BIM brukes i stadig økende grad som et svar på å snu den negative trenden.

Studiet gir en grunnleggende utdanning i prinsippene for intelligent modellering. BIM, eller Bygningsinformasjonsmodellering, er en metode å planlegge og utføre byggeprosessen på. Men en BIM tekniker er vel en slags arkitekt light etter det jeg har hørt. Ved hjelp av BIM kan all digital bygningsinformasjon lettere koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg – datamodellene følger prosjektet fra vugge til . BIM-tekniker-utdanningen er ettårig og gir fagskolepoeng samt muligheter til arbeid innen ledelse av digitale byggeprosesser, som BIM-koordinator, .