Boligaksjeselskap

Et boligaksjeselskap består av x antall aksjer med tilknyttet eksklusiv bruksrett til en bestemt bolig. Boligaksjeselskap, aksjeselskap der det til aksjene er knyttet en rett til å leie en bestemt leilighet i selskapets eiendom. Et boligaksjeselskap har store likheter med et borettslag, men er ikke underlagt borettslovens regler.

Frem til den tidligere borettslagslov som . Slike selskaper kalles boligaksjeselskaper og de ligner svært meget på borettslag. Det er etter 19ikke tillatt å opprette nye boligaksjeselskaper. Det er mulig å omdanne et boligaksjeselskap til et borettslag etter borettslagsloven.

Spørsmål om omdanning av boligaksjeselskap til boligsameie utløser beskatning for en aksjonær som har ekslusiv bruksrett til to av . Ved kjøp av aksje(r) blir du medeier (aksjonær) i boligaksjeselskapet, og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene i selskapet. Frem til 19var det fritt å velge mellom boligaksjeselskaper og borettslagskonstellasjoner. Utenfor de største boligbyggelagene ble det i stor . Det som betegnes som aksjebolig (ofte omtalt som aksjeleilighet), er juridisk sett en aksje i et aksjeselskap (boligaksjeselskap) med . Hjemmeside for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, Arnljot Gellines vei i Oslo.

Her finner du husordensregler, vedtekter, søknadskjemaer og aktuelle nyheter.

Det som skiller formene er at boligaksjeselskap i hovedsak reguleres av bestemmelsene i aksjelovgivningen, mens borettslag reguleres av borettslovene. Slike eiendommer kan bestå av bare boliger (boligaksjeselskap) eller av en kombinasjon av bolig og næring. Føyen Torkildsen har betydelig erfaring og kompetanse på fagområdene eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper. Styret skal lede boligaksjeselskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen, og kan treffe vedtak i alle saker, med mindre . Departementet har vurdert å innføre regler som gjør det mulig å omdanne et boligaksjeselskap ved delt iverksetting av borettslagsloven.

Eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap. Det har ikke vært tillatt å opprette nye boligaksjeselskaper etter 200 og de eksisterende reguleres i dag delvis etter borettslagsloven og delvis . Forutsatt av at et aksjeselskap er et boligaksjeselskap kan dette omdannes til et eierseksjonssameie uten at dette behøver å medføre skatteplikt .