Brannklasse dører

Produktgruppe \ Brannklasse: E 30FE 60FEIA/BEIA/BEI A/BEI . Ja, både våre inner- og ytterdører kan leveres i brannklasse EI30. En Adør er av stål (eller annet ubrennbart materiale), og tåler 60.

Ved definisjon av brannklasse legges risikoklassifisering til grunn, da byggets. A – Ståldør eller dør av annet ikke brennbart materiale: B – Dør produsert i . I brannseksjon med ulike brannklasser skal. Underliggende etasje skal ha brannklasse minst som.

Malte dører har en hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. Finnes det en enkel oversikt over de ulike brannklassene for ytterdører og hva de ulike betegnelsene innebærer? Våre branndører fås i mange klassifiseringer, fra uklassifisert til brannklasse A1og EI120.

Lyddører med lydklassifisering opptil 50dB, EMI-demping og . Lydklasse: R’w dB enfløyet dør 8×2 9xog 10xsom tillegg. Daloc er Skandinavias fremste produsent av klassifiserte dører i stål og tre. I de tilfeller det stilles krav om selvlukkende dører, anbefales det bruk av dørpumpe: Spesifisering: Brannklasse EI1 EI3 EI60.

Drage brannklassifiserte dører leveres i en rekke varianter og med et meget bredt spekter av beslag.

Glassåpning i tette dører brannklasse Aog A60. Våre brannhemmende vinduer og dører er spesialkonstruert til å forsinke. I brannklasse stilles samme krav også til. Det er kun brukt dører med brannklasse der dør-. Branndører til alle risikoklasser og brannklasser, samt inspeksjonsluker med og.

Dører i gamle bygårder ønskes gjerne utført med samme stil som i byggeåret. Det skal brukes dører med dokumentert brannklasse og dørleverandørens monteringsanvisning skal være fulgt. Bolseth Glass har stort utvalg i brannklassifiserte dører, vinduer og fasader i aluminium og glass.

Døren kan leveres i brannklasse E3 EIog EI60. Dører som normalt holdes i åpen posisjon, kan ha klasse C1. En dør med ekstra høy brannklassifisering og lydreduksjon.

DALOC STÅLDØR MED BRANNKLASSE AOG A120. Vedlegg 2: Nye dører og brannklasser, poster til G-prog. Dimensjon Veggtype Hengsling En hetspris antall sum. Massive laminerte, finerte og malte dører, lyd- og brannklassifiserte til bruk i. Ståldører i grunnet utførelse er lagervare hos LG Quick-lager.

Dørene leveres typegodkjent i brannklasse A60. Dørbladet er 54mm tykt og består av en grunnet . Economy 60: yttermål på karm, enfløyet dør: b x h 1. Hver eneste dag spesialproduserer vi dører og vinduer som. Dørene leveres med følgende spesifikasjoner:.

Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse E130. Det skal i tillegg bygges en ny vegg med lengde ca. Avbruddsfri strømforsyning må fungere i minst minutter i byggverk i brannklasse og i minst minutter i byggverk i brannklasse og 3. Er det krav til åpningsmotstand på dører med lukkekrav (C) ? Byantikvaren og Brann- og redningsetaten har fokus på at disse dørene og. Altså at døren tilfredsstiller samme brannklasse som tredeler behandlet .