Branntetting i murvegg

Oppgaven er som følger: Oppgave: Branntetting i murvegg Det skal bygges en ny loftsleilighet i en gammel etg. GPG har en volumøkning ved herding, som gir god vedheft til alle bygningsmaterialer. GPG benyttes til branntetting av kabel-, .

Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en. En fleksibel fugemasse til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen.

Til branntetting rundt tekniske gjennomføringert.

Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side . Branntetting: branntetteprodukter fra Thermax Norge AS. Thermax Norge AS tilbyr en rekke ulike produkter innen området branntetting. Er murvegg med luftåpne porer pusset eller slemmet på minst én side? Branntetting av fuger/åpninger og fugetetting rundt dører. Branntetting av fuge med Glava Dyttestrimmel EI (B 30).

Branntetting rundt kabelhylse med 30mm dybde. Branntetting rundt kabelhylse med 50mm dybde. Branntetting for tetting av kabel- og rørgjennom- føringer, samt fuger, i vegger av betong/gips og i betongdekker.

Oppgaven er som følger: Oppgave: Branntetting i murvegg Det skal bygges en ny loftsleilighet i en gammel etg. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett. FS7er ikke egnet for branntetting av plastrør. Gips- eller betong-/murvegg, minst 1mm bred.

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd sier ordtaket. Når det gjelder branntetting av installasjoner og gjennomføringer, vil i høyeste grad . Felles branntetting av rør og kabler er ikke tillat uten at løsningen er preakseptert. TYPISK UTSPÅRING MED KABELGJENNOMFØRING KAN SE UT. Kabelgjennomføringer (maks. utsparing 600x6mm) – Tabell 1. Denne anvisningen omtaler hvilke hensyn man må ta og hva man bør undersøke før man tar hull . Brannstopp hylse CFS-SL Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved.

Kabelgjennomføringer Gips- og betong/murvegg Hilti Brannstopp Hylse CFS-SL . Det betyr at hvis testen er utført i betong-/murvegger, gjelder ikke test-dataene for. Figur COvergang mellom tung skillevegg og etasjeskiller med branntetting. Se tegning 1; Hvis døren er satt inn i murvegg og pusset inn på to sider, regnes dette som tilfredsstillende brannmotstand. Pusse (innvendig) murvegg med husfix (eller tilsvarende).

Branntetting rundt stk ”kabelklyse” i betongvegg, diameter ca 10-cm, brannmotstand EI 60. Murvegg tatt frem i 20- Nye downlights. Oppgradert branntetting mellom kjeller og først etasje i øvre gård.