Byggautomasjon

GK leverer løsninger som kombinerer godt inneklima, optimal energiutnyttelse, lave driftskostnader gjennom byggautomasjon og SD-anlegg. Byggautomasjon Normatic har spesialisert seg på leveranser av sentrale driftskontrollsystemer (toppsystem) for tekniske anlegg i bygningsmassen til offentlige . Byggautomasjon, i VVS aktuelt, din kilde til markedets byggepodukter og produsenter.

Systemer for overvåking, sikkerhet, byggautomasjon og mye mer. Det stilles krav til energieffektivitet, sikkerhet, komfort og – ikke minst- livsløpskostnader. Vi samarbeider med flere leverandører på området byggautomasjon, og er opptatt av at det blir levert helhetlige og fleksible løsninger. Komplette løsninger for byggautomasjon og diftskontroll gir oversikt og besparelser. WAGOs nye KNX IP kontroller type 750–8har fått en kraftigere prosessor enn forgjengeren.

Ingeniørfirmaet Bygg-Automasjon AS har i år vært en totalleverandør av styring og reguleringssystemer for varme, ventilasjon og sentral driftskontroll til bygg, . Abicon har levert mange gode løsninger innen byggautomasjon – både når det gjelder nye og ombygging av eksisterende anlegg. Gjennom vår kompetanse og våre spennende tekniske løsninger ønsker vi å levere optimale energiøkonomiske bygg. I dagens samfunn er ”Bygg automasjon” mer enn hva som kan beskrives på en enkel liten side som her, men denne siden skal gjøre at du faktisk har lyst til å . Automasjon har for alvor gjort sin entré, ikke bare i næringsbygg, men også i private boliger. Et stadig sterkere fokus på miljø og energiforbruk . Vi er totalleverandør av automatikk til bygg.

Novotek er en ledende leverandør av byggautomasjonsløsninger. Via våre mange samarbeidspartnere leverer vi komplette løsninger for . Det er fullt mulig å kombinere et lavere energiforbruk med optimal komfort. Det forutsetter imidlertid at de ulike fagområdene . ITB Byggautomasjon AS er en spesialisert leverandør av regulering og overvåkning av alle typer bygg. Energi utgjør eller mer av driftskostnadene i et bygg. Det er derfor naturlig at man setter fokus på energibesparende tiltak.

Automatisering og sentral driftskontroll (SD-anlegg). Erichsen horgen A/S har egen faggruppe som er spesialisert på automatiseringsanlegg . Unik mulighet til økt kompetanse innen byggautomasjon – til redusert pris. Products tilbyr en støtte på av deltakeravgiften for de av våre kunder som . Byggautomasjon inkluderer styring, overvåking og regulering av bygningers elektriske og tekniske anlegg. Bautec AS leverer energibesparende byggløsninger, mer nøyaktig byggautomasjon. KE Automasjon er en velrenommert aktør med snart års erfaring innen markedet for byggautomasjon.

Automasjon skal sørge for samspillet mellom alle tekniske installasjoner i et bygg, og har demed stor betydning for energieffektiviteten. Full effekt av våre totaltekniske løsninger oppnår vi gjennom byggautomasjonsanlegg. VB Agilis har god kompetanse i å levere og installere . VEKO har kompetanse innen kuldeteknikk, byggautomasjon, ventilasjon, rehabilitering, service og entreprise. Med bred og god fagkompetanse finner vi alltid . Vi leverer styringssystem for; Behovsstyrt ventilasjon, varmestyring og regulering, og komplette SD-anlegg som styrer alt av varme, lys, . I Norge er vi landsdekkende innen entreprise, service og produktsalg på kulde og byggautomasjon. Vi hjelper våre kunder med å redusere energiforbruket ved å bruke mer effektive systemer og fleksible løsninger.

VVS Teknikk Møre AS er Siemens Solution Partner. Partner-status har vi oppnådd på bakgrunn av høy kompetanse og lang erfaring med .