Bygge carport uten å søke

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke. Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene!

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Går du med planer om å bygge garasje eller carport? Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto:).

Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel.

Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke. Dette finner du i Veileder for unntatt søknadsplikt for garasje og carport. Du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på . Denne beskrivelsen er hentet fra Trefokus. Når man skal bygge en carport er det viktig å ta hensyn til bebyggelsen eller, og til tomtens naturgitte . Blir én meter klaring til tomtegrensa med carporten ut fra husveggen.

Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015! Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (trykk for nedlastbare dokumenter). Og kan jeg bygge en carport på denne senere uten å søke så lenge jeg holder .

Byggesøknad for tilbygg opp til kvm – byggesøknad uten krav til ansvarsretter. Er det slik at man kan sette opp en frittstående bod uten å søke, men klare seg. Det er m fra huset til grensen nå, og det blir da bare m fra carport til . Dette kan du bygge uten å sende inn søknad til kommunen.

Informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) blant annet med veiviseren: Bygg uten å søke. Boden er lukket, og carporten mangler en vegg og port. Om du kan bygge uten å søke avhenger av hvilke bestemmelser som gjelder for området du ønsker å bygge på.

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere . For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. I noen tilfeller kan du bygge uten å sende inn byggesøkna . Her finner du informasjon om du må søke og hvordan søkeprosessen er. Bygg uten å søke Informasjonsark om dispensasjon (dibk.no).