Byggesøknad tilbygg

Artikkelen gir svar på de vanligste spørsmålene om byggesøknad for tilbygg. Informasjon til tiltakshaver og søker – Tilbygg til bolig. Søknad om slike tilbygg må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig .

Hva kreves av dokumentasjon for byggesøknad tilbygg. Vi kan hjelpe deg med utformning av din byggesøknad tilbygg. Tilbygg (altså bygg som henger fast i boligen) på maksimalt m. I tillegg kan støttemur på inntil meter oppføres uten søknad hvor .

En byggesøknad kan fremsettes til kommunen som søknad i flere trinn, . Det vil si, vi kan bygge tilbygget selv, uten å måtte ansette en entreprenør. Når søknad er godkjent så kan dere jo søke på nytt om at tilbygget . Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Slik går du frem hvis du vil bygge tilbygg til huset.

Få arkitektens beste tips, og gode råd til hele prosessen med byggesøknad og. Søknadsplikt: Endring av eksisterende bygning som f.

Søknad uten krav om ansvarlige foretak last ned som pdf 1. Ofte ligger et tilbygg som skal settes opp i et etablert boligområde nærmere tomtegrensen enn de . Søknad kreves ikke for mindre fasadeendringer eller tilbygg inntil m². Dette forutsetter imidlertid at du ikke bygger noe har en mønehøyde på . Størrelse og plassering av tilbygg avgjør sakstypen: Søknad etter . Tilbygg er normalt en utvidelse av bygningens grunnflate og medfører da økning i byggets bruksareal, BRA. Sjekk om du slipper å søke: Gå til: Bygge uten byggesøknad. Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:. Enkle byggverk er så små at du ikke trenger søkna så lenge du har oppfylt kravene.

Enkel byggemelding under m2: Tilbygg uten vann kan du i de fleste . For det tilfellet at vi mottar slik søknad eller forespørsel om slik søkna. Søknad med ansvarsrett: De større og mer kompliserte byggetiltakene; alle påbygg, ny hytte, tilbygg over m², garasjer og uthus over m² . For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Flere tiltak blir unntatt fra søknadsplikt, blant annet frittliggende garasje inntil mog tilbygg inntil m2.