Dimensjon på lekter og sløyfer

Sløyfer, lekter og rekker leveres i både gran og trykkimpregnert furu. Valg av dimensjoner avhenger av bruksområde og . Strølekt har til oppgave å skape et mellomrom underlagspapp og den horisontalt monterte bærelekten.

Eldre tegltak er ikke så tett, og kan dermed klare seg med mindre dimensjoner på lekter og sløyfer. Vet du størrelsen på de opprinnelige lektene . Lekter og rekker brukes til takkonstruksjoner, samt spikerslag for panel eller kledning. Lektene monteres i takets lengderetning, og er feste for takleggingen. Til å feste sløyfer og lekter må man bruke spiker . Hvilke dimensjoner bør lekter og sløyfer ha? Undertak og eksisterende lekter må også være hele.

Dimensjoner på lekter (Krysslekting for stående kledning). Dette gjelder spesielt spinkle dimensjoner, mens grovere tåler bedre å stå for vær og vind. Sløyfer og lekter har dimensjoner fra x og opp til x mm, . Lekter og rekker har i hovedsak rektangulært tverrsnitt og benyttes bl. Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i ihht.

Sløyfer mot undertak er et eksempel på bruk av impregnerte lekter.

Video fra Skarpnes som viser deg hvordan man legger lekter på tak. Takstein legges på et system av undertak, sløyfer og lekter. Taket er rett, du har benyttet riktig dimensjon på sløyfer og lekter i forhold til . Vi henviser forøvrig til leverandør av undertak. Det anbefales å bruke impregnerte sløyfer og lekter.

De øvrige lektene fordeles med jevn avstand over resten av taket. Er dte noen som kan si noe om nødvendig dimensjon på lekter for å spikre. Kledningen har det nok best med 11x0sløyfe og 36x0lekte . Minste lektedimensjon bestemmes av snølasten på.

Lekter brukes til utlekting av kledning og opp lekting av takstein. Sløyfer benyttes som en underlekt for å drenere bort vann og fukt. Dimensjonen på omrammingslektene er beskrevet i bildet på neste side. Før montering av lekter/sløyfer bør posisjonen til veggplatebrakettene markeres med .