Drenering av kjeller

Vår løsning for drenering av kjeller og grunnmur er basert på fukmekanisk kunnskap om hvordan vann og fukt opptrer overfor konstruksjoner i og på bakken. De fleste av oss har ikke forutsetninger for å følge med når entreprenøren graver opp rundt kjelleren og legger ny drenering. Da kan tiden være moden for omlegging av husets drenering, spesielt for deg som har planer om å innrede .

Fukt i kjeller må bekjempes for å unngå bygg- og helseskader. Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering, men det finnes også andre . DRENERING: Ny drenering er i de aller fleste tilfeller det mest effektive tiltaket mot fuktig kjeller. Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i kjeller.

Drenert rundt huset: Kjelleren er fortsatt fuktig. Jeg skal renovere kjelleren i boligen min fra 1950. Kost på deg å grave opp rundt grunnmuren, legg ny drenering på riktig nivå, lag . Drenering er det vanligste fuktsperre-metoden, men feil og svikt ved. Artikkel fra Teknisk Ukeblad: Fukt i kjeller er et vanlig fuktproblem, og ofte klages det på lite effektiv dreneringsløsning.

Drenering hindrer ikke kapillært oppsug . En betingelse for å oppnå tørr kjeller er at dreneringssystemet er riktig utført. Rønning har nettopp gravd opp rundt deler av grunnmuren til et rekkehus med dårlig drenering – og påfølgende fuktskader og lukt i kjelleren. I første omgang lufteluker, men er innstilt på å måtte legge ny drenering rundt hele huset.

Er du på visning bør du sjekke kjelleren nøye for fukt, råte og mugg. Drenering med etterisolering av kjellervegg og sokkel. Etablere et godt og tørt inneklima i kjeller med lite varmetap. Det som er er at puss fra veggene i kjelleren har begynt å flasse av, og vi mistenker at det er fukt.

Det er ikke drenering i det hele tatt rundt huset. God drenering er en forutsetning for å oppnå en tørr kjeller. Drenering er viktig for å holde grunnmuren på et hus i god stand.

Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi. Benytter man anledningen til å isolere utsiden av kjelleren med grunnmursplater får .