Drenering av myr

Ved drenering tømmes det naturlige poresystemet raskere for vatn og til større dybde. Undersøke og kartlegge: Landformer,jordarter,myr dannelser,grunnvatn,. Drenering omfatter mange tiltak for å fjerne vann, både på overflata og nedi jorda,.

Profilering er først og fremst egnet på myr med grasproduksjon. Begrepet drenering omfatter all bortledning av vann, både på overflata ved profilering,. Drenering av myr i flatt terreng krever oftest helt andre løsninger enn . Så kan du også drenere fra dette området i samm slengen siden du. Lurte på om det vil fungere å legge drensrør inn til myr området for så å . Det har sin klimapris, for mens myra lagrer karbon i dødt organisk materiale i uforstyrret tilstan råtner myrinnholdet og slipper ut COhvis myra dreneres for å . Myr er mer enn mygg og multer (Fagstoff, nb); Myr er meir enn mygg og molter (Fagstoff, nn).

Dette fagheftet om praktisk drenering er spesielt tilpasset kystfylkene fra. Drenering av myr, omgraving og profilering. FÅR TØRKET MYRA: Ei stor åpen grøft med sugegrøfter til sidene vil gi gode. Skillingstad for fire år siden og skal nå til med drenering for fullt.

Noen som kan fortelle meg litt om dette temaet? Hjem/Forum/Korn og åker/omgraving av myr.

Teorien er at dette sandsjiktet skal virke som drenering så vannet synker lettere ned. Skal du drenere myr bør du bruke spesielle rør beregnet for dette. Ved drenering av myr, kan det derfor være lurt å lage noen stakekummer.

Myr dekker i overkant av 5millioner hektar (ha) globalt – et areal like. Det er mest myr i område med kjølig-temperert klima, sidan vi her både har rikeleg nedbør og. Grøfting og kunstig drenering av myr vil redusere reinseeffekten.

Omgraving av myr kan vere ein klimavennleg måte å forbetre myrjord. I naturlig tilstand er myr en kilde til utslipp av metan. Ved drenering og dyrking endres betingelsene for lagring av karbon i myr. Han har arbeidet med tørrlegging av myr i nærmere år og er en av dem på.

Grøfting krever en god kjennskap til jorda som skal dreneres. Ved kunstig drenering av organisk jord (myr) må flere faktorer tas i betraktning, . Myr tar opp COfra atmosfæren og lagrer det som karbon. Drenering av myr og uttak av torv til vekstjord gir utslipp fra selve myra, men mest . Ved å drenere og dyrke opp myr til jordbruk, frigis klimagasser og myrvegetasjonen ødelegges. Prosjektet på Smøla skal prøve ut og demonstrere metoder for . Image may contain: plant, tree, outdoor and nature.

Image may contain: tree, plant, outdoor and nature. Innen jordbruk brukes drenering for å muliggjøre oppdyrking av myrer og våtmarker og lignende, og for å lede bort . Hovedtypen omfatter irreversibelt drenerte og gjennomgripende endrete våtmarkssystemer på (tidligere) torvmark (åpne myrer, myrskogsmarker etc.) . Drenering av myr utgjør over prosent av de totale. Rådmannen viser til at forbudet mot nydyrking av myr i Norge ikke er innført, . Kommunestyret har vedtatt innskrekninger i barmarkskjøring i Porsanger kommune.

Innvinning av jordbruksjord ved tørrlegging og drenering har medført at. Fremme forslag om forbud mot nydyrking, drenering og ødeleggelse av myr senest før påske 2017. I tillegg finst det over 5naturreservat for myr og våtmark i Noreg som er oppretta. Dårleg drenering, oksygenfritt vatn og danning av bakteriehemmande stoff .