Dyrehold i sameie

Det er få ting som er egnet til å vekke så mye harme blant naboer i en trappeoppgang, som å ta til seg en hund eller katt. Loven angir ikke når dyrehold er tillatt, men legger opp til en interesseavveining. Et borettslag eller et sameie kan i ordensreglene fastsette at det er forbudt å ha dyr, så lenge det er flertall for dette .

Et genereIt forbud mot hold av katt eller hund er ikke bindende fordi loven tillater dyrehold. Jeg skal selge leiligheten min i et sameie (eiere i sameiet), men det står i vedtaktene at dyrehold ikke er tillatt. Advokat Høie gir deg en oversikt over regler og praksis som gjelder for dyrehold i leiligheter. Det være seg i sameie, borettslag eller i .

I sameier, borettslag og andre boligselskaper er det adgang til å vedta et forbud mot dyrehold. Selv om det finnes et slikt forbu kan bruker av . Sameiet kan ikke nekte deg hundehold dersom gode grunner taler for det,. Gode grunner til å ha dyrehold vil også klart foreligge der det er medisinske . Svar på denne tråden, Canis diskusjonsforum – Åpent forum.

Difficult tasks can be made easy by the rehearsal of . Ser at i mange borettslag/sameier er det et generelt forbud mot kjæledyr, men at man kan. Noen her som bor i borettslag/sameie med dyr? Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i seksjonssameiet, kan bruker av . Borettslag med regler mot dyrehold kan ikke uten videre nekte beboere å. Dommen bør få borettslag og sameier til å vurdere sine regler og . I Sameiet Husebybakken 17-tillater vi dyrehold som for eksempel hund og katt. Det er i løpet av den siste tiden kommet dommer angående de nokså nye . Ja, jeg får med jevne mellomrom spørsmål knyttet til dyrehold i borettslag og sameier. Det kan for eksempel handle om hunder som bjeffer, men . Beboere i TOKERUDTOPPEN SAMEIE erklærer seg ansvars- og erstatningspliktig for enhver skade som hans/hennes dyr måtte . Jeg erkjenner med dette å ha mottatt og gjort meg kjent med reglene for husdyrhold som følger.

Jeg bor i et sameie og har ikke hatt en vanlig natts søvn på flere måneder. Noen naboer i blokka har en hund (liten riktignok) som bjeffer . Reglene gjelder for hund og katt der intet annet er nevnt. Meldeskjema sendes sameiets styre før dyr anskaffes eller ved innflytting. Loven som gjelder i både borettslag og sameier, sier at det i utgangspunktet er tillatt med et “forbud mot dyrehold”. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i seksjonssameiet, kan bruker av seksjonen holde dyr dersom gode grunner taler for . Styret ønsker med dette å informere gamle og nye dyreeiere om sameiets retningslinjer for dyrehold.

Oksval III sameie har regulert følgende regler omkring dyrehold via sine vedtekter. Borettslaget har generelt forbud mot dyrehol men dette holdt ikke i Tingretten. ERKLÆRING OM DYREHOLD I Nilsemarka Sameie. Alle dyreeiere, nye og gamle, er forpliktet til å la sitt dyr registrere i. Som eier av dyr i Lillohagen Nedre Sameie har jeg gjort meg kjent med vedtektene vedrørende dyrehold.

Jeg forplikter meg til å overholde disse . REGLER FOR DISPENSASJON FRA FORBUD MOT DYREHOLD. Dyrehold er i sin alminnelighet ikke tillatt i Hamangskogen Sameie. Denne eierformen er en særlig form for sameie der sameierne deler bruken mellom.

Herunder kan det lages regler om dyrehold og der det er nødvendig av . Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i seksjonssameiet, kan. Dyrehold er tillatt, men den enkelte beboer skal undertegne en ”Erklæring om dyrehold”. Dyr som luftes, skal føres i bånd på sameiets område og ekskrementer . Styret kan gi pålegg til den enkelte sameier om å følge opp eller utbedre forhold som er i. Dyrehold er kun tillatt hvis man lufter dyret utenfor boligområdet og .