Elektrisk kontroll

Denne dagen var imidlertid forbeholdt det elektriske anlegget. Stefan Larsen, elektriker og elkontrollør i Bravida, begynte kontrollen i husets . Jeg tror nok det varierer fra sted til sted og kontrollør til kontrollør, jeg hadde kontroll her de spurte ikke om noe dokumentasjon, det elektriske i .

EL-sjekk er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken = Garanti for at elektrisk anlegg er i orden. Vi sender ut varsel om kontroll på vegne av vår oppdragsgiver (nettselskap). Elsikkerhet Norge utfører sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget på vegne av .

Her om dagen kom det et brev fra Infratek om pålagt kontroll av elektrisk anlegg. Sikkert fint å få gjort, men jeg er usikker på hva de egentlig er . Har fått varsel om kontroll av anleggene i huset vårt, kontrolltype ‘Ny. ALLE som gjør en utvidelse på et elektrisk anlegg.

Jeg kjøpte huset i 20og har lite papirer på det som er gjort. Formålet med kontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som skyldes elektrisk årsak. Nesten halvparten av alle branner har en . Noen som vet hva de sjekker og hva de er mest opptatt av? Det står i brevet at de vil ha dokumentasjon på nylig .

Periodisk ettersyn/kontroll av Brannalarm, Nødlys og elektriske anlegg skal også dokumenteres i dette systemet. Enten i form av avviksliste direkte i system(perm).