Etterisolering kjeller

Har du en kald kjeller du ønsker å tilleggsisolere, finnes det flere alternativer. Her skal vi på de mest aktuelle løsningene. Isolering av kjellervegg i lettklinkerbetong (Leca).

Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk i . Ved kun innvendig isolering bør ikke isolasjonstykkelsen overstige mm på. God ventilasjon og oppvarming av kjeller reduserer risikoen for fuktskader. Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en gjengangerfeil i eldre hus.

Halvparten av boligeierne tror feil og vil ha . Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en. Jeg bor i et hus fra 19hvor det mangler drenering og isolering på utsiden av. Byggekompaniet: Tips til deg som skal bygge kjeller.

Anbefaling fra NBI: n 1mm i yttervegg n 1mm i tak n 2mm i golv mot kjeller. Fokus på: n Isolasjon n Tetthet n Nøyaktig utførelse. Bilde av etterisolering av kjeller Når du skal etterisolerer en murvegg er det som regel en fordel å gjøre det på utsiden av veggen. Et kryperom er et ventilert, 500-6mm høyt luftrom mellom gulvbjelkelag og terreng, og er vanlig i småhusboliger oppført i perioden .

Etterisolering av etasjeskillet over kald kjeller med linisolasjon. Utvendig isolering av kjellervegg med bedre uttørkingsevne. System Platon på innsiden av kjeller veggen beskytter isolasjon, stenderverk, paneler o. I søkefeltet skriver du isolering kjeller. Spartana: Anbefaler ikke å isolere innvendig i kjeller. Skal du lage bad i kjelleren er dette et kapittel for seg selv.

Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg? Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima, lukt. Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg. Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk i fuktsammenheng. Etablere et godt og tørt inneklima i kjeller med lite varmetap.

Estimatet er basert på etterisolering av kjellervegg til u-verdi på med grunnmursplater og er . Sundolitt Drensplate for utvendig isolering av kjeller gir svært stor effekt på energibruken i et bygg og dermed redusert strømregning umiddelbart etter at . Isolerer du på innsiden, kan du begrense jobben til de kaldeste rommene, og du kan gjøre jobben trinnvis i stedet for å ta hele huset på én gang.