Feieluke krav

I en eventuell brannsituasjon kan temperaturen i skorsteinen bli over 10grader. Kravene til sotluke er beskrevet i Byggforskserien, . Figur a og b viser hvordan krav om tilgjengelighet for feier og feierens. Krav til høyde og plassering av feieluke ved feiing fra loft. Krav om skorsteiner i småhus er satt av beredskapshen-. Det skal være sotluke ved bunnen av røykløpet og feieluke.

Kravene til feieluke følger av bygningslovens § 1Bygningstekniske installasjoner, jf. Tekniske forskrifter og REN veiledning til teknisk forskrift . Arbeidsmiljøloven med forskrifter setter krav til arbeidervern og arbeidsmiljø, og arbeidsgiver har. Kravene til feieluke følger av bygningslovens § 106. Et generelt krav er at avstand mellom lukekarm og brennbart materiale på vegg eller gulv skal være . Fri bredde foran feieluka bør være minst rn,.

Ved montering av ildsted er det et krav at man tar høyde for:. Det er og krav til prosjektering og utførelse. Bredde på plate foran/under ovn/feieluke. Intensjonen med kravet, er at eventuelle skader skal kunne oppdages.

Dersom feiing skjer fra loft må det være feieluke på skorstein. Se NS-EN 14skorsteiner generelle krav. Ovenstående er hentet fra Statens bygningstekniske etats temaveiledning om fyringsanlegg . Som følge av Arbeidstilsynets krav til sikker arbeidsplass for feierne har vi har. Som alternativ til feiing fra tak, kan det monteres feieluke på loftet der hvor det er . Krav på gebyr er sikret ved lovbestemt pant etter lov av 8. Kravene til feieluke følger av Plan- og bygningslovens § 1Bygningstekniske.

Et ildsted er for mange en viktig del av et personlig hjem. Men et ildsted og en pipe betyr også at man må være bevisst på brannsikkerhet, og i . Feieluker og sotluker må ikke plasseres i garasje eller i rom hvor det kan forekomme brennbare gasser. Der feiing må utføres fra tak gjelder krav om montering av typegodkjent takstige.

Skifte av rør, murstuss eller ildsted ; ved skifte av en av delene uløses krav om godkjenning. Denne anvisningen omhandler eldre regler for ildsteder og skorsteiner som har vist seg å gi tilstrekkelig brannsikkerhet. Krav om tilfredsstillende atkomst for feierne er regulert av Brann- og.