Feieplattform krav

Jeg lurte på hvilke krav dere (feiere rundt-om i Norge) har til sikring på tak,. Feieplattform eller takbro skal monteres på en innfestingskinne. Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikrings- utstyr skal være .

Er det da krav til at man skal ha plattform og stige på taket? Som følge av Arbeidstilsynets krav til sikker arbeidsplass for feierne har vi har vært. Krav til takstige – sikker adkomst for feier.

Videre er det krav om at dersom pipen er høyere enn i bakkant må feieren ha en plattform å stå på.

Det finnes derfor pipe-/feieplattformer i . Vaktmesterhjelpen monterer og leverer feieplattformer og takbruer. Vi leverer og monterer feieplattformer for private boliger, forretningseiendommer . Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres. Feieplattform for takstige: Benyttes bak piper som er høyere enn 1200mm i bakkant.

Krav til høyde og plassering av feieluke ved feiing fra loft. Det fins prefabrikkerte feieplattformer for montering som vist på figuren. Vi håper du finner det du leter etter på nettsidene.

Der skorsteinen er over m , skal det være montert feieplattform. Vi må sette krav til huseier med hensyn til sikkerhet, slik at feieren har en . Når melding om feiing kommer, er det svært viktig at stiger blir lagt fram. Svarslipp som følger med meldingen om når.

Denne skal også være typegodkjent og montert iht . Stigeanordning/feieplattform skal være av varig, ubrennbart. Dersom pipa er høyere enn meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. Feier kan også forlange å ha feieplattform for å utføre jobben.

Totland Blikk taksikring som oppfyller alle krav i forskriftene. Muremestern har montert opp pipe av Icopal elementer, den stikker forskriftsmessig opp cm over mønen. Sort feieplattform, montert på tak med takstein.

Ca år gammel, montert i ettertid pga krav fra feier.