Felling av trær på egen eiendom

Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere enn tidligere antatt. Den sier hva som er lov og ikke lov å bygge på 0eiendommer . Bor du i Oslo kan du ikke lenger uten videre hugge ned et tre som skygger for solen eller hindrer utsyn, selv .

Sjekk om du kan felle eller beskjære trær på egen eiendom, finn trepleier. Felling av tre på egen tomt – posted in Juss: Jeg har en del trær på. I de fleste tilfeller har du råderett over trær på egen eiendom, men det fins . Skravlesiden: Er ikke noe særlig inne på lovverk når det gjelder det å felle trær på egen . Småhusplanen gjelder 0eiendommer i Oslo. Det er ikke lenger fritt frem for rettmessige eier hva gjelder å hugge eget tre på egen tomt. Bygningsrådet i Asker tillater ikke hugst på egen eiendom.

Om du overtreder kommunens regler som gjelder felling av trær,. Du kan imidlertid felle trær på din egen eiendom uten å risikere straff, så . Det betyr at man ikke kan hugge trær der selv om det er egen tomt, men. Siden vi bor i en kommuniststat så kan, beklagligvis, trefelling på egen eiendom.

Vi ønsker å felle to, ett som står helt inntil huset og brer seg utover . Hvis du er nabo til trær eller det står trær i et friområde som du. Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Mann slått, bundet og ranet på egen eiendom.

Trærne i Bærum er til glede for mange, men kan for enkelte representere. Jeg var ikke klar over at det var restriksjoner om felling av grantrær og bjørk. Felling av trær på egen eiendom er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven med unntak av de som er regulert til hensynssone . Hva, har jeg ikke råderett på trær på egen eiendom? Vi har som sikkert mange av dere vært i kontakt med Oslo Plan og Bygg for avklaring rundt . Mange tror at naboloven er til for å felle trær, og mange treeiere har sikkert. Inne i – ja, faktisk inne i – steingjerdet som avgrenser eiendommen deres mot Larkollveien, sto det tre store, gamle bjørketrær.

Bygningsrådet i Asker tillater ikke hugst på egen eiendom, skriver E24. Har en nabo som vil ha fjernet grantrær som står på min eiendom.