Felling av trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknaden vil bli vurdert ut fra Naboloven. Du må sende inn en søknad til kommunen om du skal felle trær på kommunal eiendom.

Derfra drar noen til området og ser på om det er . Dersom du ønsker å felle trær som står på kommunal grunn på egen hån må du søke om dette. For å søke om felling av trær på kommunal grunn må du beskrive problemet i en e-post til:. Send gjerne ved bilder av treet/trærne det gjelder. RUTINER FOR HOGST AV TRÆR I HORTEN KOMMUNE. Dersom noen ønsker å felle trær på kommunal grunn, vil også Naboloven være relevant.

Med stadig tettere bebyggelse blir trær ofte en kilde til konflikt. Etter å ha stått i fred i over hundre år, ruver det kommunaleide treet mot himmelen. Dersom kommunen skal felle trær som ikke er til fare for . Lov om rettshøve mellom grannar (naboloven), kan det søkes om felling av trær på kommunens grunn, som står nær nabogrense.

Søker må oppgi grunn for hvorfor vegetasjonen bør fjernes. Det gis i utgangspunktet ikke tillatelse til å felle trær som er regulert til bevaring med mindre trærne .

Hvis trær må felles for å få gjennomført nye tiltak, må slik felling. Departementet har nå lagt kommunens forståelse av bestemmelsen til grunn. Felling av trær på egen eiendom er ikke søknadspliktig etter plan- og. Se også vår internettside Trefelling på kommunal eiendom. Seksjon utvikling og anlegg har ansvar for trær i kommunale parker og.

For felling av trær på privat grunn må private firmaer kontaktes. Gis det tillatelse til å felle trær på kommunal grunn for å gjøre området litt penere? Det gror igjen med årstrær og i den forbindelse ønsker vi å . Gå til Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn – Alle som ønsker å felle trær på kommunal grunn.

Det finnes mange årsaker til å ønske å felle trær eller rydde kratt. Vanligvis gjennomføres befaring før beslutning tas, men på grunn av . Mange tror at naboloven er til for å felle trær, og mange treeiere har sikkert latt.