Flytebrygge søknad

Er det lov med flytebrygge advokat Olav Sylte? Holder på med søknad om å legge ut flytebrygger av 8m, da disse total er større enn 16mmå jeg søke. Hei, har planer om og legge ut betongflytebrygger på 2xmeter.

Havnen er registrert som småbåthavn og det har tidligere lagt en liten tre . Hvis du skal anlegge kai, flytebrygge eller andre anlegg langs eller i sjø og vassdrag på eiendommen din,. Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:. Eksempler på tiltak: bygging, graving, utfylling, utlegging av sjøledning, utlegging av flytebrygger, utlegging av bøyer, båtrace eller annet.

Lunner kommune søknad om dispensasjon for bygging av flytebrygge på gnr 28/30. Det er bygd ei flytebrygge på fritidseiendommen 28/ved Beltern uten at . En søknad sendes inn etter plan og bygningslovens §§ og b. Likevel er det alltid lettest å få tillatelse til å legge ut flytebrygger eller . Kommunen har oppdaget at det er etablert en ulovlig flytebrygge på Grip. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med. Noen tolker for eksempel at flytebrygge (så lenge den er meter fra land) kan . SØKNAD OM Å ANLEGGE FLYTEBRYGGE PÅ ARNØYA.

Harstad Havn KF viser til e-post fra Gunn Hege Hansen, datert 30. Skal du legge ut flytebrygge må du søkje kommunen om løyve. Søknad om dispensasjon skal sendast saman med søknad om løyve til sjølve tiltaket og . Saken skal behandles av: Planutvalget/Formannskapet. Klage fra Gretha Turid Viken over avslag på søknad om dispensasjon for oppsetting av flytebrygge på eiendommen 227/29.

Det søkes om tillatelse til å legge ut flytebrygge fra privat eiendom i Nergårdshamn. I følge søknad er flytebryggen tenkt plassert ca. Til uttalelse – søknad om tillatelse til flytebrygge – Nordmela havn – Andøy kommune – Nordland fylke. Søknad om fortsatt lokalisering av flytebrygge 7. Skjervøy båtforening har siden 19i samarbeid med Skjervøy kommune . Et tilsyn avdekket syv ulovlige flytebrygger i denne viken. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, nemnder oppretting eller endring.

Viser til vedlagt tegning av rampe+brygge+landgang og flytebrygge. Søknad om landfast flytebrygge ved hyttefelt Hauan mottatt 30. Brev/oversendelse på høring søknad om dispensasjon fra plan— og bygningsloven 1- . Revidert søknad om dispensasjon for utlegging av bølgedemper/flytebrygge gnr 10 bnr. Vedlagt følger søknad om dispensasjon for nyoppføring av flytebrygge, bredde meter og. Omsøkte tiltak vedrørende bygging av kaipir og utlegging av flytebrygge vil ikke . I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 . Emne: RE: Søknad om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen til utlegging av flytebrygge på gbnr.

UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 20— 2/3- BESTILLING AV NABOLISTE – SØKNAD FLYTEBRYGGE. Det gjelder også flytebrygger som bare ligger oppå vannet. Les på DP+:Dette kan du bygge uten å søke. Søknad om løyve til utviding av flytebrygge i .