Gulvplate peis krav

Det vil si, at ved åpent ilegg på 50cm fra gulvet, må gulvplaten være 33cm dyp og ved ilegg på 90cm må gulvplaten måle 73cm i forkant av . Vi skal også se på hvilke krav som gjelder for gulvplater. Ulike ildsteder avgir ulik mengde varme, . Så er det ekstra krav til gulvplatens størrelse hvis høyden til. Hadde tenkt å legge parketten under peisovnen og så legge plata oppå . Er det godkjent med en stålplate eller må det være en steinplate.

Montere peis: Krav til gulvplate – 9100975.

En gulvplate skal beskytte gulvet mot sprut og varme fra bålet. Det er spesielle krav til gulvplaten og materialet den står på. Hvis gulvet foran peis er av brennbart materiale, skal det være kledd med.

Dersom peisbunnhøyden er 9mm, vil kravet til plate være 900 . En peis skal oppfylle mange ønsker og behov. Gulvplate: Må jeg ha en spesiell gulvplate? Den må være minimum cm foran ovnsdøren om ikke annet er beskrevet som krav til ildstedet. Hva er krav til denne; hvor mye må den dekke rundt peisen etc ? Om pipeløpet: I et tilstøtende rom er det en peisinnsats som er montert relativt høyt.

Jeg tror ikke det er spesielle krav til gulvplaten, annet en at det skal være . Pipe – Kan gasspeis og vedpeis (byttes)monteres på samme pipeløp? Hvis gulvet under og foran ildstedet er av brennbart materiale, . Våre ildsteder tilfredsstiller verdens strengeste krav til ren forbrenning. Nordpeis har forhandlere over hele landet. Med peisovn kan du spare utgifter, få hurtig oppvarming og knitrend.

Sikkerhetsregler For at ovnen skal være forskriftsmessig installert stilles følgende krav:. Gulvplaten ovnen settes må være av ikke-brennbart materiale. Ettersom gulvplaten skal ligge oppå parketten, så bør vi ha noe tynt.

Kravet er at plata er av ikke-brennbart materiale. Ulike ildsteder kommer med ulike krav til brannmur etter hvor mye varme de avgir. Det siste som gjenstår da er å legge gulvplaten foran peisen.

Det er viktig at din nye peisovn kan monteres forsvarlig der hvor du ønsker. Aduro peisovn kan du se hva kravet for nettopp denne ovnen er. Ovnen oppfyller kravene for tilkobling til skorstein dimensjonert for. Det sikrer våre krav til effektiv og økonomisk bruk av brenselet.

Dovre peisovn type VINTAGE 50/35/er testet, og.