Hva tjener en tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk. Yrke; Utdanning; Lønn; Intervjuer; Bedrifter og . Det vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass på hva man kan tjene som tømrer.

I tilegg vil faktorer som ansenitet, erfaring, videreutdanning/kurs også spille inn . Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, 1. Tømrere og snekkere hadde en månedslønn på 3kroner, som . Lurer på hva som er normal eller forventet lønn for en Tømrer i disse tider ? Har fagbrev som Tømrer og et års praksis etter læretiden. Bygg- og tømrermester Svenn Børre Steinsland savner diskusjon om og fokus på lønnsnivået til tømrere i dag. En byggmester har jo en lengre utdannelse og driver ofte firma, og tjener derfor også mer enn en vanlig tømrer. AnonymforuOg med års erfaring Anonymous.

Det er ca det samme som jeg tjener, som sykepleier i turnus. Og det ligger rundt 30som jeg har sett på nettet. Kan tjene 2kr timen som tømrer – Greier jeg å. Administrerende direktør i finans og forsikring tjener mest.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Tømrere utfører selve husbyggingen og tømrerfaget er et eget fag som ikke omfattes av snekkerfaget. Gustav Brustad-Nilsen visste tidlig at det var tømrer han ville bli. Jo, årsaken er at arbeidsinnvandrere med lav norsk lønn og praktisk . Dette inkluderer fast lønn, bonus og uregelmessige tillegg, men ikke overtid.

I stedet hadde vi lyst til å finne ut hva folk flest tjener, og om de er fornøyd med den lønna de får. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del . I mellomtiden kan du sjekke hva du burde tjent, og hvordan lønnsveksten ble i ditt yrke i 2012. Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte. Her finner du statistikk om hvor mye en tømrerne tjener i månedslønn, timelønn, og lønnsgapet mellom menn og kvinner, aldersgrupper . Lønn utenom akkord: VEIDEKKE, OSLO Forskudd akkord: kr 20- Fastlønn: kr 18- Fastlønn utenom akkord: kr 1900. Det er åpenbart at disse selskapene tjener på en jobb som ikke.

Det finnes ikke mange tømrere i dette landet som har 500-700kr i lønn.