Hvor mye tjener advokater

Advokater gir juridiske rå forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet. Advokatene tjener i snitt nesten femti prosent mer enn fullmektigene. Sjekk hva som er snittlønnen for advokater som tok eksamen samtidig . Søk selv og se hvor mye din advokat tjener.

Jeg har et prosjekt på skolen, hvor jeg blant annet må ha med hvor mye en advokat tjener per måned. Advokatene tjener i snitt over mer enn fullmektigene.

Her finner du statistikk om hvor mye en advokatene tjener i månedslønn, timelønn, og lønnsgapet mellom menn og kvinner, . Jeg vurderer å bli advokat, og har i den sammenheng en rekke spørsmål. Det er en myte at advokater tjener så godt fordi de jobber så mye. Regjeringen har lagt fram regler som vil begrense hvor mye det er mulig å . Bellamy legger ikke skjul på at det er gode penger å tjene som forretningsadvokat, noe som.

En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.

Gjennomsnittslønnen for en norsk advokat er tett opp mot en million; 9486kroner. Det blir nesten latterlig når man ser hva en advokat tjener på en straffesak sett opp mot hva ofrene får igjen som erstatning og oppreisning, sier . Vi er næringsdrivende, og legger vekt på å tjene penger. For eksempel tjener enkelte advokater og leger ganske bra, men det har du sikkert hørt. Unntaket er muligens i finansbransjen hvor det mye penger å hente.

LØNNER SEG: En partner i et av de fem største forretningsadvokatfirmaene i landet får en gjennomsnittlig utbetaling på millioner kroner. Hva man tjener etter hvert avhenger av mange faktorer, og jeg kan ikke gi. Den viser at privatpraktiserende advokater tjener gjennomsnittlig ca. Man vet liksom hva en tjener i en vanlig jobb, men ikke i. Flere års bindingstid både som fullmektiger og advokat. Vi hadde jevnlig møter der det ble diskutert hvor mye vi hadde tjent siste ukene.

Mange av dem tjener minst like mye som oss. Men hvor mye advokatene i LO egentlig tjener, må du nesten snakke med dem om, sier Geir .