Ikt verktøy

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er eit omgrep som omfattar teknologi for samling, lagring, handsaming, overføring og presentasjon av . Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som informasjonsteknologi (IT), er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, . BufretLignendeDet dukker stadig opp nye IKT-verktøy og noe av utfordringen er å sortere de gode fra de dårlige.

På denne siden vil vi samle ulike verktøy som vi har sett at . IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det som skiller disse verktøyene fra bruk av stasjonær pc, er særlig størrelsen og at vi forholdsvis lett kan ha dem med overalt. IKT = Informasjons- og komunikasjonsteknologi.

Gjennom de siste årene har begrepet IKT fått en nærmest eksplosiv utbredelse i . På disse sidene finner du tips til flere gode verktøy som kan hjelpe deg med skolearbeidet. Det er ikke meningen at du skal teste ut og bruke alle disse nå, men . Det er mange kjekke IKT-verktøy for små eller store oppgaver, for variasjon og motivasjon. På denne siden finner du en liste med ulike verktøy.

Utvikling av ferdigheter innen informasjonsinnhenting og bruk av IKT-verktøy. Praktiske eksempler på kommunikasjon: søknad og cv, referater, rapportskriving, .

IKT-verktøy (høst 2007): Leksjonsnotater m. Studentene må ha Office 20eller Office 20installert på egen . De IKT-verktøy servicemiljøet tilbyr skal bidra til elektronisk samhandling i fangst og bearbeiding av registerdata samt presentasjon av resultater på . Pedagogisk vurdering av ulike IKT verktøy til formativ vurdering av lærerstudenter. Vi ønsker å legge opp til relativt enkle verktøy med potensial til å kunne . IKT-verktøy gir mer tid til pasienten – I personsentrert demensomsorg er det avgjørende at så mye av behandlingstiden som mulig, brukes ansikt til ansikt med . Samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy. Høgskolestyret ved HiNe har vedtatt at Prosjekt for utvikling av digital kompetanse skal ha. I denne oppgaven presenteres resultatene fra en kvalitativ studie der brukere av SamPro, et IKT-verktøy for arbeid med individuelle planer, er intervjuet. IKT i Myrertoppen barnehage dreier seg om en naturlig del av hverdagen til barn og voksne.

Digitale redskaper kan være gode verktøy for å stimulere og . Emnet tar opp noen av de nye trendene for bruk av IKT i skolen slik som debatten om bruk av nettbrett vs bærbare PC-er og bruk av verktøy for . Fagsystemet Vannmiljø gir nå enda bedre oversikt over tilstanden i norske vassdrag og kystområder. Nye IKT-Verktøy og nye arbeidsprosesser i Sykehuset Østfold. Sykehuset Østfold er Østfolds største arbeidsplass med ca 45ansatte.