Kjørebok firmabil

Sporadisk bruk må dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Alle firmabiler som kjører over 0km i næring i året og som ønsker fradrag . Mange vurderer å kjøpe elektronisk kjørebok etter at de nye firmabilreglene kom i 2016.

Slik kan du slippe å skatte av firmabilen. En riktig ført kjørebok som redegjør for den totalt utkjørte distanse i løpet av året, . BIL, FIRMABIL, YRKESBIL, PRIVAT FORDEL, KJØREBOK: Også i 20og i 20er det tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og . Yrkeskjøring må dokumenteres med elektronisk kjørebok om du ønsker skattelette for kjøring over .

Artikkel om endringene rundt regler for bruk av elektronisk kjørebok for yrkesbiler og firmabiler i forbindelse med statsbudsjettet 2016. Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene,. Dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok, blir den . Det er et vilkår for kjøregodtgjørelse at det skrives kjørebok. ENK enda, men det gjelder alt som kalles Yrkesbil/Firmabil.

Sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt. Dersom du vil ha redusert skatt på firmabil fordi du kjører mer en 40.

Retten uttalte her følgende knyttet til manglende kjørebok:. Jeg betaler skatt av firmabilen da jeg bruker den noe privat. Firmaet jeg jobber for krever at jeg loggfører alle reiser og levererer kjørebok i . Fra og med inntektsåret 20er det nå krav til elektronisk kjørebok i. Dersom firmabilen skal verdsettes med av bilens listepris som ny, som følge av at . Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte.

En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av. Fradraget skal ivareta at yrkesbiler er mindre egnet til privat bruk enn ordinære firmabiler. Kjøringen må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Vi anbefaler som utgangspunkt at firmaene bruker elektronisk kjørebok, noe som mange firmaer faktisk også gjør. Beskatning av privat bruk av firmabil etter faktisk bruk, dokumentert med elektronisk kjørebok.

I begge tilfeller innbærer ”privat bruk” også . Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra. Ifølge Skatteetaten vil en korrekt utfylt kjørebok i en slik vurdering være et godt.