Kjøregodtgjørelse 2015

Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er i 20kroner per kilometer, opp til 0km. Inntill 0km, 6 9 0 0 10. Statens satser for bruk av egen bil 20– innland. Det stilles visse krav til arbeidstakeren for å kunne motta kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Inntil 20har statens satser for yrkeskjøring tilsvart de skattefrie satsene. Dette ble det en endring på i 20ved at kroner er det skattefrie . Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse bør både lønnsmottakere og næringsdrivende kjenne til. Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser . Her, som ved alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes.

Ansattes navn, Eventuelle utgifter til parkering, bompenger etc. I korte trekk var skattereglene slik at om man forholdt seg til satsene i statens særavtaler, kunne . Når en arbeidstaker bruker sin egen bil til jobbreiser, for eksempel til og fra møter eller kunder, dekker de fleste arbeidsgivere . Etter at det ble vedtatt at den skattefrie satsen for kilometergodtgjørelse skulle være lavere enn statens satser, har det vært mye frem og tilbake . Tillegg for arbeidstakere i Tromsø, kr pr. Det er et vilkår for kjøregodtgjørelse at det skrives kjørebok.

Men i den nye a-meldingen (fra 2015) så rapporteres dette som to forskjellige poster.

Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 20som 2015. Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen samsvarer med . Kjøregodtgjørelse kan være lønnsomt dersom du bruker privatbilen i jobb. Det viser smartepengers gjennomgang av reglene. Satsene du får dekket, og egenandelen du må betale ved reise til behandling. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250.

Bilgodtgjørelse etter statens satser, gjelder fra 01. Morten Wergeland Brekke har kjøregodtgjørelse istedenfor firmabilordning, noe han er godt. Denne type kjøring gir rett til skattefri kjøregodtgjørelse.

Statens sats i 20for kjøregodtgjørelse inntil 0km i året er kr. Regjeringen foreslår å øke grensene for skattefri kjøregodtgjørelse ved bruk av privat bil på tjenestereiser. Satsene øker fra til kr/km for reiser inntil 10 . Viktige dokumenter du må bruke ved kjøregodtgjørelse. Følgende satser er gjeldende (oppdatert pr. .2015): . Fra 20blir hverdagen for tusenvis av ansatte, ledere og lønningsmedarbeidere berørt . I samme forbindelse er det også laget et eget skjema for kilometergodtgjørelse, se excel dokument.

Skjema for utlegg er uendret i forhold til 2015. Dette betyr at satsene forblir de samme som gjeldende satser for 2015. Infotjenester sitt ekstra nyhetswebinar om endringene i reise- og kjøregodtgjørelse, 17. Etter å ha vært uendret i to år ble Statens satser for kjøregodtgjørelse øket fra 1. Det var på høy ti men fremdeles er ikke . Fra nyttår innføres det nye regler for kjøregodtgjørelse. Dette gjelder for de av dere som har mottatt kjøregodtgjørelse etc.

Rutine for utbetaling av kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelser skal fylles ut og alle legitimasjonskrav skal oppfylles av den som har kjørt. Publisert: november 2020:Sist oppdatert: november 2015. Ikke siden 20har satsen for kjøregodtgjørelse vært lavere enn den . Kjøregodtgjørelse kan være skattepliktig.

Vil gi kommuneansatte kjøregodtgjørelse for å sykle til jobben. Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse med bil har for 20gått ned til 3. Skattedirektoratets forskuddssatser for kilometergodtgjørelse for 2015 .