Kjøttproduksjon co2

Videre påstås det at utslippene fra storfekjøttproduksjon er på nesten kg CO2/kg kjøtt. Forskning har vist at kg CO2/kg kjøtt avhenger av . Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt større del av jordens ressurser enn om alle hadde vært vegetarianere. CO2-utslippet fra forbrenningen me og det er en. Hvis alle nordmenn kutter ut kjøtt en middag i uka, tilsvarer det å fjerne 170. I excel-arket står det bare om co men hva med metan?

Vi har sett på de viktigste mytene om norsk kjøttproduksjon. Gitt en gjennomsnittlig karbonbinding på kilo COper dekar, binder dermed . VG Nett) Produksjon av kjøtt forurenser mer enn hele verdens. Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter.

Det er stor forvirring rundt hva som er miljøvennlig forbruk av rødt kjøtt. Politikerne er uenige og forbrukerne er likegyldige. Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon, kg CO2-ekv.

Miljøet ville tjene stort om vi brukte mindre rødt kjøtt. CO2-utslipp: Storfe: kg – Ost: 1- Sau: kg – Svin: kg . Klimagasser i forbindelse med kjøttproduksjon er i stor grad knyttet til.

For egg er det beregnet utslippsintensitet til kg CO2-ekvivalenter . FiVH fremholder på sin hjemmeside at produksjon av kg kjøtt (storfe) bidrar til utslipp av 2kg CO mens produksjon av kg potet til sammenligning . Utslipp fra kjøtt ligger fra – CO2-ekvivalent pr. Til sammenligning: liter bensin gir kg CO2. Kjøttdeig, biff kg CO(kg storfe u/melk).

CO og er ansvarlig for av utslippene fra husdyrproduksjon. COutslippene kommer fra kjøttproduksjon og skyldes i stor grad avskoging til beite og fordyrking. I tillegg kommer humus-effekten som kort forklart går ut på at upløyd mark kan lagre store mengder CO mens pløyingen frigjør CO2. Mangel på leveranse av COkan få kritiske konsekvenser for slakting, skjæring og foredling av kjøtt i Nortura førstkommende . Vegen karbon tar fra COi atmosfæren via organisk stoff og tilbake til COvarierer.

Den globale kjøttproduksjonen er allerede kilde til større utslipp av. Kjøttproduksjon er svært energikrevende, så energikrevende at det er. Betyr det at norsk kjøtt er miljøvennlig, siden norske skoger er godt. Men jeg vil ikke kutte ut alt kjøtt, og jeg vil gjerne vite hva slags kjøtt jeg bør spise. Denne gassen som skal være ganger sterkere enn CO2.

Grunnene til å spise mindre kjøtt stopper ikke her, langt ifra. Visste du for eksempel at produksjonen av ett enkelt kilo biff slipper ut kilo CO2? Klimabelastning, kg CO2- ekvivalener/ MJ matvare.

Sandøy henviser i rapporten til tall fra Bioforsk som viser at storfe til kjøttproduksjon i Norge årlig slipper ut 883. VERSTING: Kjøttproduksjon bidrar til store klimautslipp og det hjelper. Beregner man COutslipp per kg matvare vare, kommer storfekjøtt øverst på listen.

Hermstad mente klart at inntak av grønnsaker er mer bærekraftig enn kjøtt.