Kjøttproduksjon klima

Det er stor forvirring rundt hva som er miljøvennlig forbruk av rødt kjøtt. Vi spiser stadig mer kjøtt i Norge, selv om klimaet lider under det. Det at kjøtt, melk og egg gir utslipp av klimagasser er ikke noe nytt.

I 20utarbeidet det daværende Klima og forurensingsdirektoratet en . Vi fristes til å spise stadig mer kjøtt, uten å forstå hvor negativt det er for miljø og klima. Siden 19har prisen på kjøtt falt med prosent (målt i 2010-kroner), mens prisen på grønnsaker har gått opp med prosent, viser nye tall. Mange vet nå at en nedgang i kjøttforbruket vil ha en positiv klima- og.

Feil: Forskere som hevder nordmenn bør spise mer rødt kjøtt er på . KJØTT : Kjøttkonsumet er en trussel for klimaet, viser forskning fra Cambridge og Aberdeen university, publisert i tidsskiftet Nature Climate . Kjøttproduksjonen står alene for prosent av de totale. Produksjon av kjøtt bidrar med ca prosent av klimagassutslippene fra jordbruket i Norge. De hevder også at kjøttproduksjon bidrar til å ødelegge jordas klima. Tekst Dag Viljen Poleszynski Foto Camilla . Internasjonale miljørapporter løfter nå frem kjøttproduksjon som en av de største belastningene for klimaet.

Kjøttproduksjon er dessverre en av de verste klimasynderne i verden. Faktisk står de bak prosent av verdens klimagassutslipp. Det du legger på middagstallerkenen til daglig har større betydning for miljøet enn de fleste er klar over. Endringene i klima og presset på eksisterende og nye arealressurser krever økt internasjonalt engasjement dersom mål knyttet til klimapolitikk . Jeg opplever at man nærmest driver kampanjer mot kjøttproduksjon både i. Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt større del av jordens ressurser enn om alle hadde . Produksjon av rødt kjøtt gir særlig store klimagassutslipp, siden.

Slipper ut mindre metan og lystgass fra husdyrgjødsel. Kjøttproduksjon står for prosent av verdens klimagassutslipp. Hver og en av oss fortærte rundt kilo kjøtt i 201 . Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima. Arealbehov og klimagassutslipp ved ulike former for kjøttproduksjon i Norge.

VELG RIKTIG: Spis mindre kjøtt, men skal du spise det, så velg norsk utmarksbasert rødt og helst. Det er bra for helsen, klimaet og dyrene.