Kjøttproduksjon og miljø

Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Spiser du kjøtt fra sau og storfe, er det bra for miljøet, fordi de spiser gress. Spiser du kjøtt fra fugl eller svin er det også bra for miljøet, fordi kjøttet har et svakere .

Kjøttproduksjon er dessverre en av de verste klimasynderne i verden. Faktisk står de bak prosent av verdens klimagassutslipp. Nedgang i produksjon og forbruk av kjøtt, spesielt av rødt kjøtt, er en stor fordel for både miljøet og folkehelsa.

Det hevdes ofte at kjøtt er mer skadelig for miljøet enn vegetarmat.

Hvorfor er det slik, og hvor mye mer belastende er kjøtt, melk . Du er her: Vegetarnytt Artikler Miljø. Det høye forbruket av kjøtt og dyreprodukter, spesielt i Vesten, står i nøye sammenheng med flere av verdens . Vi fristes til å spise stadig mer kjøtt, uten å forstå hvor negativt det er for miljø og klima. For én ting er sikkert: Kjøttproduksjon i Norge i dag er langt fra bærekraftig. Det er et begrep som oftest knyttes til miljø, og da gjerne . Kjøttproduksjonen står alene for prosent av de totale.

KJØTT : Kjøttkonsumet er en trussel for klimaet, viser forskning fra Cambridge og Aberdeen university, publisert i tidsskiftet Nature Climate . De hevder også at kjøttproduksjon bidrar til å ødelegge jordas klima.

Ifølge professor Knut Breiremved Universitetet for miljø- og . Og UNEP (FNs miljøpanel) fastslo i 20at en vesentlig reduksjon i påvirkning (på miljøet) vil bare være mulig med et betydelig . Kjøttproduksjon blir ofte forbundet med høye klimagassutslipp. Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt større del av jordens ressurser enn om alle hadde vært vegetarianere. Framtiden i våre hender, slår hull på sju myter om norsk landbruk og kjøttproduksjon. Hva er sammenhengene mellom mat, helse og miljø?

Vi må spise langt mindre kjøtt enn vi gjør i dag, og vi må øke . Men ikke alt kjøtt produseres på en måte som er forsvarlig for miljøet og dyrevelferden. Klimagasser i forbindelse med kjøttproduksjon er i stor grad knyttet til metan. Professor Odd Magne Harstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) slår tilbake mot alle som påstår at norsk . Kan produksjon av rødt kjøtt kombineres med krav om reduserte. Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har konkludert at . Verdens fremste miljøorganisasjon, World Watch Institute, påpeker at kjøttproduksjonen har alvorlige negative konsekvenser for både dyrene, miljøet og vår . Eller kanskje du elsker dyr og er imot dyreplageri, men føler at det er rett og naturlig å spise kjøtt. Moralske og etiske grunner til å spise og ikke . Mindre kjøtt gir bedre miljø Både norske og svenske myndigheter anbefaler redusert inntak av rødt kjøtt i sine nye kostholdsråd fra 2011.

Spiser du mindre kjøtt hjelper du både miljøet og helsen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Lakseproduksjon versus andre proteinkilder. Arealbehov og klimagassutslipp ved ulike former for kjøttproduksjon i Norge.

Her er tips om kjøtt som gir liten miljøbelastning. Vegetarmat, altså mat som ikke inneholder kjøtt, fører til mindre. En ny studie viser at utslipp som skader miljøet fra matvareindustrien vil øke . VERSTING: Kjøttproduksjon bidrar til store klimautslipp og det.

Beregner utslipp per kg produkt (kg melk eller kjøtt). Konsekvenser av fortsatt økning i melkeytelse pr .