Kjøttproduksjon utslipp

Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Det er mer enn utslippene fra hele transportsektoren til sammen, sier daglig leder Tone Granaas i Grønn Hverdag. Vi har sett på de viktigste mytene om norsk kjøttproduksjon.

Hvis alle nordmenn kutter ut kjøtt en middag i uka, tilsvarer det å fjerne 170. Beregningen inkluderer både direkte og indirekte utslipp. Produksjon av kjøtt bidrar med ca prosent av klimagassutslippene fra jordbruket i Norge.

Videre påstås det at utslippene fra storfekjøttproduksjon er på nesten kg CO2/kg kjøtt.

Forskning har vist at kg CO2/kg kjøtt avhenger av . Mange tiltak er satt i verk for å få utslippene fra personbiler ne. Klimaregnskap viser at storfe gir langt større utslipp enn for eksempel kylling og svin. I takt med at kjøtt relativt sett blir stadig billigere, øker . Meldingene hevder at ca av de totale norske utslippene kommer fra.

En av disse kjepphestene er økt kjøttproduksjon, og da tåles knapt . Hvorfor er det slik, og hvor mye mer belastende er kjøtt, melk osv enn.

Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt større del av jordens. Deres analyse viste at å produsere en kilo storfekjøtt fører til utslipp av . De hevder også at kjøttproduksjon bidrar til å ødelegge jordas klima. Klimaforskere med FNs klimapanel i spissen mener at utslipp av . Kjøttproduksjon blir ofte forbundet med høye klimagassutslipp.

Vi fristes til å spise stadig mer kjøtt, uten å forstå hvor negativt det er for miljø og. Kildene til karbondioksid-utslipp er kun olje, gass og kull. Miljøet ville tjene stort om vi brukte mindre rødt kjøtt.

CO2-utslipp: Storfe: kg – Ost: 1- Sau: kg – Svin: kg . FN innrømmer at rapporten som koblet kjøttproduksjon til global opppvarming overdrev effekten kjøttkonsum har på klimaendringene. Animalske matvarer som melk bidrar med over dobbelt så høye klimagassutslipp, og kjøtt med gange så høye klimagassutslipp som . Du vet at du kan gjøre en forskjell når det gjelder utslipp av klimagasser til. FiVH fremholder på sin hjemmeside at produksjon av kg kjøtt (storfe) bidrar til . Målene om økt matproduksjon og lavere utslipp av klimagasser kan lettest oppnås gjennom økt kornproduksjon .