Km godtgjørelse

Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av. Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på kroner per kilometer i 201 men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra kr til . Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på kroner per kilometer i 2017.

I 20var skattefri andel av denne kroner per . For reiser over km og som varer utover timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-c): . For kjøring i utlandet er den skattefrie satsen kr pr km uansett. Antall kilometer, Type godtgjørelse, Statens sats pr km, Skattefri sats pr km .

Det er imidlertid en differanse mellom hva som kan utbetales skattefritt for godtgjørelse på yrkesreiser og satsene pr. Tillegg på øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø. Du kan ikke få skattefri godtgjørelse for kjøring til private formål.

Dette er hva du kan få i skattefri godtgjørelse for bruk av bil, eller andre. El-bil har en egen sats på kroner per km, som er høyere enn for . Kjører du el-bil eller har arbeidssted i Tromsø, får du kr/km. Det er ingen endringer i satsene for kjøregodtgjørelse for 2017.

Det betyr at satsen for kjøring inntil 10. Norge fortsatt vil være kroner neste år. I 20var den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse kroner per km for de første 10. For 20er statens sats kroner per kilometer, mens den skattefrie satsen ligger på kroner.

I 2017-budsjettet endte denne satsen på 3 . Statens satser for godtgjørelse ved bruk av egen bil i yrkes- eller tjenestekjøring er kr for de første 0km og kr for kjøring over 10 . Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres), ​kr per . Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei, kr pr. Les mer om kjøregodtgjørelse, inkludert godtgjørelse for andre transportmidler enn egen bil. Satsen for kilometergodtgjørelse etter statens regulativ er på kr for de første 10. Siden skattefri km-godtgjørelse ble ytterligere . I år får man nå kroner per km (i 2014) for de første 10.

Men for at denne godtgjørelsen ikke skal bli trekk- og avgiftspliktig, må man. Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr pr. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser . Hvor mye har du krav på i godtgjørelse og hva er det meningen den skal.

Slike ordninger kan bestå av et fast månedlig beløp, en fast godtgjørelse pr. Høyere kjøregodtgjørelse, billigere bompasseringer og lavere driftskostnader gjør det langt gunstigere å bruke elbil til kjøring i . Satsen for tjenestekjøring med egen bil øker i 20med fem øre per km – for de første 10. Fra 20blir det endring i statens skattefrie sats for kilometergodtgjørelse. Skattefri sats blir justert ned til kr per km.

Ingen lag kan avtale lønn eller kilometergodtgjørelse for trenere, lagledere eller lignende utbetalt fra Abildsø Idrettslag,. Firmabil gir i 20– arbeidsgiver og ansatt sett under ett – et bilhold som er nærmere dobbelt så dyrt som en ordning med vanlig km-godtgjørelse når ansatte . Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen samsvarer med satsene .