Kontroll av sprinkleranlegg

Målsetting ved investering i sprinkleranlegg. Kontroll av sprinkleranlegget skal normalt være utført i løpet av de siste 12 . Norsk brannvernforening har lang erfaring og ledende kompetanse innen kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg.

Sprinkleranlegget skal minst en gang hvert år besiktiges og kontrolleres etter en FG- godkjent kontrollordning. Kontroll Eier plikter å dokumentere at sprinkleranlegg er installert og driftes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Sprinkleranlegg redder menneskeliv og verdier, er konsekvensdempende ved brann eller tilløp til. Kontakt oss for vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg.

Kontroll av sprinkler, brannalarm og el-anlegg. Hovedformålet med FG-kontroll er å dokumentere installerte anlegg og . Sprinkleranlegg er konsekvensdempene ved brann eller tilløp til brann, og gjør. Foreningen har vært sprinklerbransjens møteste talerør og treffpunkt i en årrekke. Aktivitetsnivået og type engasjementer har variert siden foreningen ble stiftet, . FG-godkjente foretak innen prosjektering, montering/utførelse og kontroll av sprinkleranlegg.

Dette er en liste over alle foretak som har FG-godkjenning for å prosjektere sprinkleranlegg, kontrollere slik prosjektering, utføre installasjon av sprinkleranlegg . Kurset er beregnet på deg som skal kontrollere, installere eller har ansvar for installering av sprinkleranlegg. Bestått eksamen gir grunnlag for å søke akkreditert . Prosjektering av rør- og ventilasjonsanlegg. Sprinkleranlegg, fjernvarme og varmeanlegg er våre.

I disse dager pågår årets siste kontroller og servicer på våre sprinkleranlegg, dette er viktig for å forsikre kundene den tryggheten de fortjener. FG kontroll av sprinkleranlegg er regulert i brann- og eksplosjonsloven og plan- og bygningsloven. Bygging, service og kontroll av sprinkleranlegg. Vi har sett mange triste hendelser i Trondheim som har involvert brann i gamle og erværdige bygg, og som uten . Velkommen til Elektronisk System for Sprinkleranlegg (ESS).

Sprinkleranlegg er det automatiske slokkeanlegg som har størst. En del av denne plikten omfatter årlig kontroll av sprinkleranlegget av . Sprinkleranlegg som installeres etter krav fra myndighetene forutsettes normalt utført. Ansvar RIV – Heldekkende sprinkleranlegg må prosjekteres iht NS-EN 12845. Det er i dag krav til uavhengig kontroll av prosjektering av . Sprinkleranlegg som kontrolleres, dokumenteres og vedlikeholdes i henhold til.

For kontroll og vedlikehold bør det benyttes personell med fagkompetanse.