Krav til kjørebok

Fra 20vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen ved at det må brukes elektronisk kjørebok. Det er ingen krav til bruk av elektronisk kjørebok for dette, kjøredokumentasjonen kan rapporteres manuelt eller via et Excel regneark. Skattedirektoratet har vurdert om det er et krav til å utarbeide og oppbevare kjørebok etter lov 19.

Flere av våre kunder har de siste månedene tatt kontakt og spurt om det er et krav å ha elektronisk kjørebok i biler som benyttes til yrkeskjøring. Januar 20er det krav om elektronisk kjørebok om du velger å skatte av firmabil(varebilklasse 2) etter kjørte kilomenter og ikke listrapris . Skattereglene for de som bruker yrkesbil endres fra nyttår og det blir nå påbudt med elektronisk kjørebok for alle som benytter yrkesbilen sin til . BIL, FIRMABIL, YRKESBIL, PRIVAT FORDEL, KJØREBOK: Også i 20og.

Mange vurderer å kjøpe elektronisk kjørebok etter at de nye. Er det krav om elektronisk kjørebok når bilen ikke fordelsbeskattes, eller . For å godtgjøre at man har krav på et slikt tillegg, bør det fremgå av. Arbeidstakeren har levert kjørebok/reiseregning som tilfredsstiller . Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Kun på to klart definerte områder det vil bli stilt krav om elektronisk kjørebok i 2016: Tilfeller der skattyteren ønsker . Autobok den orginale elektronisk kjøreboken.

Oppfyller krav til dokumentasjon av yrkeskjøring.

Hvis Skatteetaten mener at det er mest sannsynlig at bilen er brukt privat er det normalt strenge krav til sannsynligjøring av at bilen likevel ikke . Endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring for . For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette kan eventuelt kombineres med at man i regelverket setter krav til kjørebok, slik at man unngår situasjoner der skattyter kommer i en umulig bevissituasjon . Skatteetaten trenger vel ikke kjørebok, da jeg allrede betaler full fordels beskatning ? Nei, det er ikke krav om kjørebok for firmabil. Ifølge Skatteetaten vil en korrekt utfylt kjørebok i en slik vurdering være et godt. Strenge krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven gir store .