Krav til stige på tak

Jeg lurte på hvilke krav dere (feiere rundt-om i Norge) har til sikring på tak,. Etter en episode der en takstige kom over taket med en kollega . Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen for å sikre feieren adkomst.

Krav til takstige – sikker adkomst for feier. Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert typegodkjent takstige. Ville du balansert på en stige når taket er flatt?

Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi skorsteinen.

Litt om bakgrunnen for kravet om sikringsutstyr på taket. Blir pipene på bygget feid fra utsiden er det krav om at det skal være takstige fra takfot og opp til forbi pipen. Takstige skal være montert på alle tak med helling utover. Veiledning til teknisk forskrift § 9-stiller krav om sikker adkomst.

Kravene sier at det skal være typegodkjent stige på alle tak med fall. Takstigen plasseres slik at den kommer mellom to taksperrer,. Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikrings.

I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stilles det krav om at. Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til . Kravet om at skorsteinen skal feiast frå tak kan ein i særskilte tilfelle bli. Er feiar avhengig av laus stige for tilkomst til tak, har eigar av bustad . På taket skal adkomst være via takstige/taktrinn, og denne skal være montert i henhold til krav i monteringsveiledning.

Krav til godkjent takstige og løs stige: For at takstigen skal være godkjent må følgjande være i orden: Takstige skal være typegodkjent og må monterast i etter . I henhold til Forskrift om brannforebygging og Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid har ikke brannvesenets brann- og . Eksempler på slikt arbeid kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv. Krav om adkomst via takstige/taktrinn gjelder for alle tak med helling. Feiing kan også gjøres fra loft hvis det er feierluke og tilfredsstillende adkomst. Adkomststigen til taket skal være lett tilgjengelig og helst oppsatt og festet før feieren ankommer, men dette er ikke et krav så feieran er behjelpelig med dette.

Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden: Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må . Krav om tilfredsstillende atkomst for feierne er regulert av Brann- og.