Legge ned aksjeselskap

Hvordan avvikle og slette et aksjeselskap (AS). Avvikling og sletting av et aksjeselskap må gjøres i to trinn. Først må foretaket beslutte at det skal avvikles.

Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og ansvarlige selskaper. Hvis man oppløser (ikke konkurs) et aksjeselskap, vil det da være. Jeg fikk beskjed for en måned siden at arbeidsgiver har satt ned . Sletting av et aksjeselskap melder du i to trinn.

Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting. Det er likevel den som ”legger ut” som får arbeidet med å kreve . Hvor stor aksjepost du har i et AS gir deg ulike rettigheter etter Aksjeloven eller. Oppløsning av aksjeselskap, skattlegging av aksjonæren. Avvikling av et norsk AS er normalt en enkel prosess, men visse standarder må følges for at avviklingen skal være lovlig.

Ved avvikling av aksjeselskaper er det en del formelle grep som må gjøres for at selskapet skal anses som endelig oppløst. En personlig aksjonær kan få ut midler av et aksjeselskap på.

AS, AKSJESELSKAP, REVISJON, AVVIKLING: Selv om et aksjeselskap. Selv om aksjeselskap er en upersonlig foretaksform, betyr ikke det automatisk at du ikke. Hvor omfattende er det å legge ned virksomheten? Lær det grunnleggende om aksjeselskap, som er den nest mest populære måten å drive bedrift på.

Les mer om utbetaling av utbytte i aksjeselskap og NUF. Det er en lengre prossess å legge ned et AS; Det er en større prossess å ta ut utbytte av et AS og . Ved å eie eiendommene gjennom aksjeselskap eller NUF må du først skatte på. Kan jeg bare legge ned (deler av)virksomheten og selge byggene privat, . Eierne bestemmer selv om de vil ta ut lønn, utbytte, eller en kombinasjon av begge deler fra eget selskap. Bergen kirkelige fellesråds forvaltningsutvalg legges ned fra samme dato. BKF slutte med menighetsbarnehager og legge ned deler . Enkelte aksjeselskaper er unntatt revisjonsplikt.

Legg inn din e-post og få varsel når denne artikkelen oppdateres. Hvor omfattende vil det eventuelt være å legge ned virksomheten? Med AS har du som ansatt i eget aksjeselskap rett til 1prosent av .