Likeretter 12v

Mer informasjon om om hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, samt informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge, . Regelverk for oppsetting av platting/terrasse/veranda/balkong og levegg. Historisk byggesaksarkiv (frem til 2004); Hvor stort kan jeg bygge?

Terrasse, platting, verandra eller balkong. Søknadspakke for mindre byggetiltak (pdf). Men Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye regler kan skape.

Balkong, veranda eller åpent overbygget inngangsparti på inntil 15 . Gå til Nye og enklere byggeregler – Etter 1. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke . Skal du bare bygge terrasse, nytt gjerde eller redskapsbod kan du gjøre det uten. Plan- og bygningsloven setter strenge regler for hvordan det skal bygges, . Etter forenklinger i plan- og bygningsloven er det nå enklere å få bygd garasje, veranda eller tilbygg. I dag synes jeg det er vannskelig å være enn huseier. Vi er nå i gang med å bygge veranda, så ble jeg plutselig.

Trikset er å benytte seg av reglene om enkle byggverk, eller forenklet melding. Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av hagen, .

De nye reglene skal altså gjøre det enklere for deg og meg å bygge på egen. I tillegg kan for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget . Ifølge de mye omtalte nye byggereglene som trer i kraft 1. I artikkelen får du vite alt om regler og hva du må sjekke. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene.

Samme reglene gjelder for tilbygg til garasje, men OBS-husk at dersom tilbygg. Vi bor i vertikaldelt tomannsbolig, og skal bygge ny veranda. Fra januar vil takstmannen sammenligne boligen opp mot tidligere godkjente tegninger. Da vil ulovlige endringer lettere bli oppdaget.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer. Tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel veranda, . Leonhard Jakobsen på Vardåsen ønsket et enkelt glasstak og ikke en stygg markise.