Lufting tak isolasjon

Tidligere lå det cm rockwool på gulvet. Jeg kommer trolig å bruke 30cm Rockwool i taket. Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig.

Taket luftes nå mellom taktekkingen og undertaket. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen. Uluftede loftsløsninger er forholdsvis nytt, men har vist seg som en god løsning.

Ved bruk av kombinert undertak og vindsperre er det ikke nødvendig å etablere lufting mellom undertaket og isola-. Da må du være meget nøye med å sørge for minst cm gjennomgående lufting mellom isolasjon/vindsperre og under- tak. Dette bladet beskriver prinsipper for oppbygning og detaljløsninger for isolerte skrå tretak med utvendig nedløp og lufting mellom vindsperre og undertak, se fig. Dette er lufting under undertak og lufting ved bruk av kombinert undertak og . I det følgende er det kun beskrevet takkonstruksjoner av tre, hvor isolasjonen er. Fukt innenfra har mulighet til å bli luftet ut i luftespalten mellom undertaket og . Kombinasjonen av undertak og vindsperre blir stadig mer populært, og egner seg spesielt godt for isolerte skråtak.

God og riktig isolasjon sparer du på i lengden, ikke minst er det viktig å. Innblåsing av celluloseisolasjon i et sperretak med kombinert undertak og. Med mm høye sløyfer blir det vanligvis tilstrekkelig lufting. Før du ruller ut det nye isolasjonslaget kan det være nyttig å ta en kikk på. God etterisolering, kombinert med god lufting, gir kaldere tak – og . Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak . Dersom taket ikke fungerer som det skal med hensyn til varmetap og lufting, kan dette. Med tilstrekkelig lufting og stort luftvolum har loftsrommet gode.

Ytterste tak med papp må fjernes, slik at du kommer til det nivået som i dag er lufting og får lagt isolasjon ned på nåværende undertak eller rett . Når jeg har lagt bordtak, lekter, sløyfer og takstein, er det da nødvendig å lage cm.