Lufting under tak

Ved bruk av kombinert undertak og vindsperre er det ikke nødvendig å etablere lufting mellom undertaket og isola-. Diffusjonsåpent undertak er både vanntett, vindtett og dampåpent, noe som danner et luft- og regntett sjikt. Kravet for diffusjonsåpne undertak og vindsperrer er en Sd-verdi på maks 5. Jeg har taktro på taket og vil isolere helt oppunder.

Når det gjelder lufting er det to typer takkonstruksjoner: Kalde og varme tak. Det gjøres på flere måter, for eksempel ved at man legger et nytt undertak over det . Dette bladet beskriver prinsipper for oppbygning og detaljløsninger for isolerte skrå tretak med utvendig nedløp og lufting mellom vindsperre og undertak, se fig.

Dette er lufting under undertak og lufting ved bruk av kombinert undertak og . Løsningen forutset- ter at det brukes en kombinert undertak og vindsperre. Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Eg skal bygge eit lite utus, med fremtidige muligheter for isolering. Det er vanlig å legge lufting i mellomrommet mellom undertak.

Jeg begynner å helle mot løsning med å ha lufting under undertaket – da taket . Som andre skrå tretak i kaldt klima, må tak med kaldt loft luftes av to grunner. Emneord: Tak – Sperresjikt – Taktekking – Undertak – Varmei-. Isolerte skrå tretak med lufting under et undertak egner seg bare for småhustak og for tak.

Ved etterisolering reduseres behovet for å lufte bort varme for å hindre. Med kombinert vindsperre og undertak montert utenfra sparer man et . Ved å lekte ut på taket sørger du for lufting, og dette gjør at du kan isolere helt opptil taktro på undersiden. Fukt innenfra har mulighet til å bli luftet ut i luftespalten mellom undertaket og vindsperren. Da må du være meget nøye med å sørge for minst cm gjennomgående lufting mellom isolasjon/vindsperre og under- tak.

Dimensjoneringseksempel Sperretak med trebjelke i mønet. Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak . Jeg legger opp til en 5cm luftespalte under takbordene før jeg isolerer innsiden. Utsiden av taket er ikke belagt med diffusjonsåpen papp.