Måle fukt i betong

Skal en måle fukt i et baderom, må en gå inn i konstruksjonen. Skal du måle fuktigheten i betong, må du bore, og la sensorer stå i over tid. Har du en fuktmåler som faktisk kan måle i betong?

Måleinstrumenter med uisolerte pigger måler kun i overflaten. Måling av fukt i betong med elektroniske RF instrumenter foregår ved at det bores hull i . Betong trenger lang tid for å oppnå tilstrekkelig lavt fuktinnhold. Før betong tildekkes skal relativ luftfuktighet (RF ) måles og godkjennes.

Man kan både måle luftfuktighet i luft, eller fuktighet i treverk og i mur og betong. Som en regel betrakter man relative luftfuktighet på over som fuktig og fare . Oppfukting og uttørking av gammel betong. Hvor dypt trekker fukt i betong og hvor lang tid tar det. Regelen om at det skal måles i av dybden g. Elektrisk motstandsmåling i tre, RF- måling i betong, tørke/veie. Fukt i betong er et tema som får endel oppmerksomhet i bransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunnen til dette er spesielt knyttet til problemstillinger i . Måling av RF (relativ fuktighet) i betongen før belegget legges.

Standardene er aktuelle for deg som gjennomfører fuktmålinger i bygninger, både i forbindelse med nybygg og fukt-/vannskader i eksisterende bygninger. Fuktmåler for måling av relativ fuktighet. Dette er et sett beregnet på måling av RH i betong før legging av gulvbelegg e. Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både helsemessige og materielle skader. Ved måling i betong er det relativ luftfuktighet som måles.

Med en god fuktmåler kan du måle fuktigheten i boligen. Vi kartlegger, gir råd og utfører målinger ved alle typer fukt og fuktskader. Fra høsten 20har det kommet nye standarder for fuktmåling i betong.

Fuktmåling i betong Målemetode RF-metoden (RF=relativ fuktighet) er den mest anerkjente metode, fordi den er uavhengig av hvilke betongtype man måler på. Systemet består av plastfibersensorer, som måler både fukt og sprekkdannelse i både ny og gammel betong. Svært mange byggeskader oppstår som følge av fukt- og vann tilførsel.