Måle radon hjemme

En del firmaer som tilbyr disse målingene, ønsker å komme hjem til folk og plassere ut måleutstyr. Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften.

Vinter er sesong for å sjekke radon i boliger, og Statens strålevern går. Vår generelle anbefaling er at alle bør måle hjemme, kanskje med . Har du ikke målt radonverdier i boligen din ennå, bør du gjøre det nå, mens det. Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger og andre bygg over lang tid. Målinger av radon og rådgivning om radontiltak og forebygging i eksisterende og nybygg.

Statens strålevern har i 20vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i . Den vanligste årsaken til høye verdier av den svært kreftfremkallende gassen radon i norske hjem, er at boligen ikke er tett mot bakken bygget . Her kan du få noen tips om hvordan måle radon hjemme i huset ditt. Skal du leie ut bolig, må du sørge for å måle radon. Strålevernet anbefaler uansett alle å måle radon hjemme og å få utført nødvendige tiltak.

I tilfeller der radonproblemet er lokalt på et rom, langs en vegg el. Har du ennå ikke målt radon, bør du jammen henge i.

Det er mange firmaer som tilbyr radonmåling, men pass på at målingen blir korrekt utført. Alle som leier ut bolig må nå måle radon, og dersom målingene viser for høye. Bo hjemme lenger: Trygghet med enkle verktøy. Vi kan jo håpe at tallene viser at flere vil måle radon hjemme fremover. Det er noen flere nå som har hørt om radon enn for fem år siden.

Radonkjeden er landets ledende leverandør av radonmåling og tiltak mot radon. For høyt nivå av radon i innelufta gir økt risiko for lungekreft. Selv har hun ikke målt radon hjemme i huset, som er bygd på fjell.

Læs her, hvordan du undersøger dit hjem for radon. Strålevernet anbefaler alle private å måle radon i hjemmet sitt. Filmen viser i tre enkle trin, hvordan du selv kan gennemføre en radonmåling fra bestilling af . Gjør en måling av radonverdien i din bolig. RADON: Roy Jacobsen skal måle radonnivået hjemme hos seg selv og i tre utleiehybler han har. Støtt VOSS IL ved å gjennomføre en radonmåling!

Når du måler for radon vil laget motta 2kroner! Radon-rapport udarbejdet af Sundhedsstyrelsen: Alle husejere bør opfordres til at få målt radon-niveauet i deres hjem. I flere tidligere undersøkelser av radon i bygninger i kommunen er det. Skoler og barnehager som har målt radon i løpet av de siste fem årene, . Gå til Måling av radon i hjemmet – Se -video Hvordan måle radon hjemme. Alle typer utleieboliger er pålagt å måle radon, både de som leies av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning egen bolig.

Radon er en gass som dannes i naturen når Uran2nedbrytes. Radongassen nedbrytes i sin tur til radondøtre som er radioaktive . Det er nemt og billigt at måle radonindholdet i din bolig – bestil din måling allerede i dag. Målinger som er utført i Hvaler kommune viser at Hvaler ligger i et område med høye.

Se -video: Hvordan måle radon hjemme. Grunnen til at norske hjem kan ha høye nivåer av radon skyldes.