Måling av inneklima

I det praktiske inneklimaarbeidet dekker enkle målinger av temperatur, luftfuktighet og COde fleste behov for kartlegging av inneklimaet. Analyserer prøver for å løse problemstillinger knyttet til inneklima.

Hvordan skal man tolke og vurdere resultatene? Når den er tilkoblet PC kan den overføre målinger for lagring på PC-harddisk. Bruk den til permanent eller periodisk måling og dokumentering av inneklima i . Det er flere metoder for måling av TVOC og VOC, – se Statens Helsetilsyn: Målemetoder for inneklimaparametre, IK-2462.

Forutsetning for måling Før det settes i . Mange spør om det er noe i hjemmet, på jobben eller i andre bygg som de . IKTAS tilbyr en rekke konsulenttjenester innen kartlegging av inneklima, måling av muggsopp og asbest. Få tilsendt materiell for å ta prøver selv. For vurdering av ventilasjon og luftskifte kan det foretas luftskiftemåling med ufarlig sporgass og/eller CO2-måling (CO2-måling i relevante artikler). Brukervennlig inneklimakoffert for profesjonelle målinger.

Bordmodell for måling av inneklima med reléutgang. For å overvåke inneklima har vi bygd en boks som måler CO relativ luftfuktighet og temperatur. Boksen er basert på Arduino, og opptrer som en web-server, . Som Lyngra anbefaler, bør du måle fuktigheten i lufta før du setter i verk tiltak – men luftfukter er et unødvendig tiltak . Begrepet innemiljø og inneklima brukes i dag om hverandre. Multiconsult foretar måling og vurdering av temperaturforhol trekk, kaldras og luftfuktighet for å . Vi tilbyr måling av temperatur, relativ fuktighet COog CO samtidig.

Vurderer du å få utført målinger av inneklimaet? Avsnittet norsk ventilasjonskontroll i kapittelet Innregulering, måling og. Artikkel i Arbeidervern om måling av soppsporer i luft. Derfor lirer vi nå på om det kan skyldes dårlig inneklima, og ønsker derfor en måling av huset mtp mugg og fukt.

Muggsopp er en fellesbetegnelse for en stor gruppe hurtigvoksende mikrosopper som har eksistensgrunnlag både i naturen og inne i våre bygninger. Rustad som på den tid var bransjekollega av Gøsta Larsson som samtidig startet Camfil AB. Målinger knyttet til inneklima/muggsopp og liknende.

Analysesenteret kan bistå deg om du ønsker å få foretatt måling av inneklima/muggsopp) . Det er en vanlig oppfatning at inneklimamålinger er nyttige for å kartlegge mulig helserisiko, og at målinger må til for å danne grunnlag for å . Ved inneklimamålinger er måling av muggsopp i luften sentralt. Det er ofte det som får de store overskriftene når skoler og barnehager må . Våre medarbeidere i Yrkeshygienisk faggruppe har solid kompetanse innen fagfeltet, og kan tilby alt fra enkle analyser og målinger av utvalgte parametre til . Uteluftens kvalitet har betydning for inneklimaet. Det er en vanlig oppfatning at måling av inneklima er nyttig for å kartlegge mulig helserisiko, og at måling må . Inneklima + helse Rådgiving og Måling Anke Stumper fra Helleru Oslo. IKM Instrutek har satt sammen en miljøkoffert for måling av inneklima, med de nødvendigste måleinstrumenter for dette. Inneklima + Helse Rådgiving og Måling Anke Stumper.

Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og . Vi har spesiell kompetanse på å kartlegge inneklima, påvise risikoforhold og utføre målinger. Funksjonsmålinger av ventilasjon i et inneklima .