Måling av radon i boliger

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften. Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger.

Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Dersom målinger avdekker radonnivåer som ligger under tiltaksgrensen,.

Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger . Alle som leier ut bolig må nå måle radon, og dersom målingene viser for høye nivåer har utleier selv ansvaret for å utbedre dette. Radongass er ikke synlig og du kan heller ikke lukte den. Bruk av sporfilm kan avsløre om du bor i en radonfelle. Miljøretta helsevern oppfordrer boligeiere i Odda kommune å foreta måling av radon.

Kontakt tlf for bestilling av . Her finner du de vanligste spørsmålene om radon og radonmåling. Måling av radon i boliger anbefales utført med CR –sporfilm. Har du sjekket radonverdiene i boligen din?

Her i Norge er vi ekstra utsatt for den skadelige gassen, og mange lever med den i boligen uten å . Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger og andre bygg over lang tid. Det er enkelt og koster ikke mye å undersøke radonnivået i boligen. Anbefalt målemetode for alle som ønsker å utføre radonmåling i sin bolig, hytte eller arbeidsplass. Lukket CR-sporfilm til måling av radonkonsentrasjon i . Sørum kommune viser til rådene fra Statens strålevern som anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

Stikkord: Radon, Radonmålinger Strålevernet anbefaler alle å måle radon i . Innen tre år måtte radonnivået bli målt og utbedret i alle typer utleieboliger. Hva er radon, hvordan måler du radonnivået og hvilke tiltak bør du ta om nivået i din bolig er for høyt? Radongass kan være livsfarlig og kreftfremkallende over tid. Vil du måle boligen din, bør du skynde deg. Det kommer også noe radongass ut fra betongen i støpte vegger.

Innholdet av radon i boliger kan lett måles. Ny strålevernforskrift stiller krav til måling om radonkonsentrasjon i skoler, barnehager og utleieboliger. Du må ikke måle radon i ditt eget hus, men hvis du leier . Forekomster av radon er ikke uvanlig her på Hedmarken. Rundt 3får lungekreft fra radon i boliger hvert år. Private utleiere har plikt til å måle om radonnivået er farlig høyt – men ingen har oversikt . Radonmannen utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Vi benytter alle typer radonmåling, herunder radonmåling . Nærøy kommune får ofte henvendelser fra publikum angående måling av radon. Sporfilmradonmåling m analyse og rapport. Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger over lang tid. Forsikre deg om at din bolig er helsemessig bra å bo i. Gjør en måling av radonverdien i din bolig.

Norge, og i dette markedet er Radon noe mange sjekker alt for sent. Gjennom Strålevernsforskriften stiller myndighetene krav om at utleieboliger skal ha .