Måling av radon

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften. Ikke la deg lure til å betale tusenvis av kroner for en radonmåling i huset.

Du kan måle selv, og det trenger ikke koste deg mer enn rundt . Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak. BufretLignendeAnbefalt målemetode for alle som ønsker å utføre radonmåling i sin bolig, hytte eller arbeidsplass. Lukket CR-sporfilm til måling av radonkonsentrasjon i .

Radongass er ikke synlig og du kan heller ikke lukte den. Bruk av sporfilm kan avsløre om du bor i en radonfelle. Alle som leier ut bolig må nå måle radon, og dersom målingene viser for høye nivåer har utleier selv ansvaret for å utbedre dette. Vinter er sesong for å sjekke radon i boliger, og Statens strålevern går.

Du må først bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Dette avhenger av hvor mange viktige oppholdsrom du . Her finner du de vanligste spørsmålene om radon og radonmåling. Måling av radon i boliger anbefales utført med CR –sporfilm.

Miljøretta helsevern oppfordrer boligeiere i Odda kommune å foreta måling av radon.

Kontakt tlf for bestilling av . Askim kommune anbefaler alle å foreta måling av radon, men ikke la deg lure til å betale tusenvis av kroner for en radonmåling i huset. Jo større temperaturforskjellen er inne og ute, jo lettere er det å måle. Strålevernet anbefaler generelt alle som bor i leilighet med bakkekontakt eller i etasjen over dette, å måle radon – noe som dermed inkluderer . Målesesongen nærmer seg slutten, og leier du ut bolig er du pålagt å utbedre i år. Norsk radonkontroll er en Norsk virksomhet som måler, befarer og utbedrer radon. Vi utfører alt i fra enkle konsultasjoner til vareleveranser og utbedringer . Trondheim kommune tilbyr nå gjennom samarbeid med firmaet Radonlab AS radonmåling til innbyggere i Trondheim.

Radonassistanse leverer komplette pakker for måling av radon i inneluft. Husk måling ved kjøp og salg av bolig eller ved . Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler i Norge. Arbeidsgiver må vurdere å utføre målinger av radonnivået dersom dette . Etter det helsetjenesten kjenner til har det fram til nå vært påvist få . Statens strålevern har i 20vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i . Fjell kommune v/eigedomssjefen gjennomfører jamleg måling av radon i kommunale bygg. Dersom du ønskjer å måla radon i eiga busta må . Statens strålevern oppfordrer alle hus- og brønneiere til å foreta regelmessig radonmåling.

Radon bør måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. De aller fleste radonmålinger utføres etter utprøvd gjør-det-selv metode. Sørum kommune viser til rådene fra Statens strålevern som anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Forsikre deg om at din bolig er helsemessig bra å bo i. Gjør en måling av radonverdien i din bolig. Radon er et radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Rn og atomnummer 86.

Måling av radon kan gjøres med en digital radonmåler. Regional innkjøpsenhet, i Gjøvikregionen, har gjennomført en anbudskonkurranse om radonmåling for husstandene i Gjøvikregionen og Gran kommune. Radongass kan verken sees, luktes eller smakes og er det største. Har boligen flere etasjer måler du i minst et oppholdsrom i hver etasje, gjerne flere fordi det .