Megging av anlegg

Fagstoff: Framgangsmåte ved isolasjonsmåling (megging). Vi isolasjonsmåler (megger) for å sjekke at det elektriske anlegget er tett. Eg har lagt opp litt stikkontakter på eit rom.

Tenkte eg ville sjekke motstanden på heile anlegget fra sikringskapet. Hvis målingen er OK, så sier vi at vi har et tett anlegg. Når et anlegg er tett, så vil det ikke oppstå jordfeilstrømmer. Ved en sluttkontroll på en lavspenningsanlegg skal man måle at isolasjonen mellom strømførende ledere og PE leder og utsatte ledende deler .

Vi isolasjons-måler (megger) for å sjekke at det elektriske anlegget er tett. Isolasjonsmåler blir gjort for å sjekke at det elektriske anlegget ikke lekker. Som sagt , kan jeg megge en Trafo som er beregnet til 230v – 24v, med.

Elektriske anlegg omfatter alt fra forsyningsanlegg (høyspenningsanlegg) til lavspenningsanlegg som bygningsinstallasjoner, alarm-/signalanlegg og . Er anlegget helt tett så vil du måle en uendelig stor motstand. Meggeren sender ut en spenning som vi tester anlegget med. I mange anlegg opplever man at jordfeilbrytere kobler ut og at jordfeilvarslere piper, . Nå må jeg bare innrømme at dette har jeg ikke erfaring med med men ville vært veldig skeptisk til å bruke en megger på et Volts anlegg. Megging av anlegget er fastpris, evt utbedringer er på timepris. Skjema for kontroll av elektriske anlegg.

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Før megging og spenningssetting av varmekabel, skal om-. En El-sjekk er en rask gjennomgang av ditt El-anlegg.

Følgende utføres i en El-sjekk: – Megging av anlegget (sjekk av jordfeil). Bruke/lage dokumentasjon for ulike anlegg. Innblikk i koblingsrekkefølge, feilsøking, megging og kontinutetsmåling. Innføring i multimeter og megger, Anlegg kobles ferdig, feilsøkes og testes.

Du kan prøve å megge anlegget krus for kurs og se om du har. Litt skeptisk til å megge, siden jeg ikke helt vet hvor mye elektronikk som kan . TEST AV ISOLASJONSNIVÅET I INSTALLASJONEN (spenningsløst anlegg). I denne testen skal det kontrolleres om installasjonen inneholder svak isolasjon . Så ut i fra at hans anlegg er en fase og jord eller kursene er fordelt ut i fra 3. Har prøvd å finne ut hva megging er, men skjønner det ikke.

Som leverandør av måleutstyr og kursholder får Megger AS ofte spørsmål fra. Det gikk bra med barn og mor, men vi valgte å bytte smitt og smule av elektrisk anlegg – med hjelp fra den lokale elektrikeren. Mangler kunnskaper om motorer, og anlegget var feilkoplet. Meget svak i målinger (Megging kontinuitet) Ikke dobbeltisolert (klasse 2) .