Miljøsaneringsbeskrivelse

Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av boliger . Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller riving av eksisterende byggverk dersom. Miljøsaneringsbeskrivelse: En miljøsaneringsbeskrivelse lages på bakgrunn av en miljøkartlegging. Den beskriver hva som er farlig avfall, hvor det finnes i . Skal du bygge nytt over 3mtrenger du kun å lage.

Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse. Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, .

Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan . Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan. Du trenger å få utarbeidet en Miljøsaneringsbeskrivelse for rehabiliterings- og rivetiltak som berører mer enn 1m2 . For bygg over 1msom skal rives eller rehabiliteres skal det utarbeides fullstendig miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse av bygningsdeler, . Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av . I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.

BRA 4m² skal det utarbeides en mer utførlig miljøsaneringsbeskrivelse.

Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/ . Tiltaket gjelder: Kort tiltaksbeskrivelse: Firma. Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for den som skal fylle ut avfallsplan (Skjema A), eller miljøsaneringsbeskrivelse (skjema C). UTARBEIDELSE AV MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Kartlegging av miljøskadelige stoffer og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse.

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim. Miljøsaneringsbeskrivelse M- for boliger og fritidsbebyggelse. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider ilpålav Vei’edning 09 . PCB, brommerte flammehemmere, mykgjørere osv). Utarbeidelse av anbudsgrunnlag for riving. Utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplaner.

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE-BAKER ØSTBYS VEI 5-13. Miljøsaneringsbeskrivelsen er utført i henhold til kravene i TEK 10. COWI har utført miljøkartlegging med utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner for bygninger i Hønefoss for Ringerike kommune.

Miljøsaneringsbeskrivelse – absorbenter, achilles godkjent, adr, adr-godkjent, airbags, alarmanlegg, alukabel, alukabel prosent – Finn firmaer, adresser, . Miljøkartlegging av bygninger : utarbeidelse av en miljøkartleggingsrapport med miljøsaneringsbeskrivelse. Byggteknisk forskrift (TEK 10) §§ 9-til 9-stiller krav til utarbeiding av avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport som gjør greie . Revisjon: Jn:\514\01\5140164\arbeidsdokumenter\60 . Ved riving og rehabilitering skal det også utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse. Miljøsaneringsbeskrivelse er en rapport som skal utarbeides .