Moistex vannstoppventil

Et unikt system som stenger vanntilførselen inn til leiligheten/huset. Systemet detekte- rer og stopper av vannlekkasjer ved hjelp av trådløse sensorer, plassert i . I Norge fins det på markedet et vannstoppsystem kalt MoistEx. Kort sagt, jeg ønska meg full integrering av brannvarslere, vannstoppventil og alarmsentral.

En vannstoppventil sikrer deg mot vannskader døgnet rundt, også når du er bortreist. En magnetventil monteres ved vanninntaket av rørlegger, . Jeg ønsker å få montert en allerede innkjøpt Moistex vannstoppventil med to sensorer og en fjernsavstenger.

Vi ønsker tilbud på monteringav Moistex vannstoppventil. Trenger du håndverker, så legg jobben ut på anbud og la håndverkerne kontakte deg. Moistex vannstopperventil inklusiv trådløs sensor til kr 5for medlemmer i. Installer boligalarm; Sikre boligen mot vannskade med en vannstoppventil. Vannstopp med magnetventil (f.eks tilvarende 7-punkts Waterguard/Moistex) Vannstoppventil som automatisk stenger vannet ved lekkasje fra innvendige rør for . NAMSOS: Gjensidige NOR Forsikring har foreløpig enerett på salg av Moistex automatisk vannstoppventil. Produktet – MoistEx vannstoppventil – ble en realitet – veldig mye takket vare ham.

Han er en hoflig, omgjengelig, morsom og trivelig og person som jeg klart vil . Jeg har en 2liters varmtvannsbereder og en MoistEx vannstoppventil ved husets hovedkran. INFORMASJON OG MONTASJEVEILEDNING MOISTEX VANNSTOPPVENTIL Pakken du har mottatt inneholder magnetventil, kontrollenhet, detektorer og . Sikre huset ditt monter en Moistex vannstoppventil Monter vannstoppventil og oppdag vannlekkasjen før det blir skade Ventilen har trykktest som oppdager . FOREBYGG VANNSKA – FOREBYGG VANNSKADER 1Vannstoppventiler krever årlig vedlikehold og kontroll for å fungere sikkert over. Til forebyggende tiltak El kontroll Vannstoppventil Sikkerhetsbutikken. Moistex vannstoppventil er et fleksibelt system og kan .