Montering røykrør teglstein

Du må bare vite hvilken pipe du skal ha det til, teglstein eller leca. Hei, har et 125mm røykrør jeg skal støpe fast i ei teglsteinspipe (med Hey’di ildfast). Har noen spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på. HEY’DI ILDFAST MØRTEL Tørrmørtel til innmuring av røykrør m. Mest vanlig er l eca/icopal, tegl eller betong. For røykrør mot stuss er det 8mm pakning som skal velges.

Men spør om de vil se på røykrøret og murarbeidet der før du murer helt. Særlig om pipa er av tegl og ikke elementpipe (Leca e.l.) som man . Avstand fra røykrør til brennbart materiale over. Husk ovnskitt ved montering av røykrør og røykut-.

Når du monterer ovnsrøret (sammen med ovn) så bruker du noe som. TREVERK INN TIL BRANNMUR: Tegl har stor varmeledningsevne, og. Røykrør skal ha en avstand på minst cm til brennbart materiale,.

Leca-blokker eller tilsvarende blokker, Siporex, teglstein eller betong. Røykrør skal monteres i hht monteringsanvisning, som skal være på et . Kontrollør (gjelder kun der montering er utført som egeninnsats av ukyndige). Skorsteinstype (tegl, rehabilitert tegl, element, etc) Dimensjon i cm (diameter). De frie sidene av pipa kan forblendes med teglstein, fliser eller lignende som bindes til. For å bedre brannsikkerheten har jeg tenkt å prøve å føre røykrør opp til pipa på nytt.

Alt dette kan du montere selv sålenge du følger monteringsanvisning. Røykrør som føres langs brennbart materiale skal ha en avstand på 3mm gjennom vegg som beskyttes med. På elementskorsteiner skal det være montert godkjent røykstuss. Skorstein av tegl skal ikke dekkes med brennbart materiale.

VIDEO: Da hullet ikke skal brukes, må den gamle røykrør-innføringen fjernes. Den er for mange år siden murt fast i skorsteinen, så det er nødvendig. Riktig montering og bruk er viktig for at du skal ha full glede av peisen. Skru av kragen som er montert utenpå peisens røykrør.

På den måten kan du ta i bruk ildstedet med en gang det er montert.