Msc sertifisering

MSCs standarder for bærekraftig fiske og sporing av sjømat sikrer at MSC-merket sjømat kommer fra et sertifisert bærekraftig fiskeri. Fiskerier og bedrifter i verdikjeden kan bli sertifisert i henhold til MSC-standardene for å vise at de støtter bærekraftig fiske. MSCs miljøstandard for bærekraftig fiske er den standarden et fiskeri må oppfylle for å bli MSC-sertifisert.

MSC driver verdens ledende miljøsertifiseringsprogram for fiskerier. Sertifisering i henhold til MSCs fiskeristandard viser at ditt fiskeri er bærekraftig. MSC – Marine Stewardship Council – er en uavhengig ”non profit” global organisasjon som arbeider for å sikre verdens fiskeri for fremtidige generasjoner.

LITE KJENT: Selv om storparten av de norske fiskeriene er MSC-sertifiserte, er merket lite kjent blant forbrukerne.

Fisket etter reke, sei, torsk og hyse er sertifisert som bærekraftige arter av Marine Stewardship Council (MSC). Dette er verdens ledende og mest anerkjente, . Det betyr at kundene kan være sikker på at de sertifiserte artene er fisket av en bærekraftig bestand. Det norske rekefisket i Barentshavet er nå MSC-sertifisert som bærekraftig. Sertifiseringen kan gi norske reker innpass i flere viktige markeder.

Ti båter tilknyttet Ervik Havfiske har nå fått MSC-sertifisering for nordøstarktisk torsk og hyse, etter at Domstein Longline Partners har gjennomført . Dagens sertifisering av torsk og hyse fra Marine Stewardship Council (MSC) betyr at Norge er verde. Deler av dette fisket er sertifisert av MSC, mens andre deler, som det færøyske makrellfisket, ikke tilfredsstilte kravene til MSC da de søkte om .

Den bærekraftige norske fiskeriforvaltningen dokumenteres ytterligere når norsk rekefiskeri i Barentshavet nå sertifiseres mot . Marine Stewardship Council (MSC) sertifisering sikrer samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for bærekraftig fiske og sjømat ved sporbarhet . Norge og Færøyene er enige om kvoteavtale. Norge og Færøyane vart i dag einige om ein bilateral avtale om fiskerisamarbeid og kvotebytte i . Det svenske rekefisket er blitt uavhengig sertifisert etter MSC miljøstandard for bærekraftig fiske som den første i Skagerrak, Kattegat og . Med meldinga om sertifisering av torsk og hyse innanfor nautiske mil, er det klart at all nordaustarktisk torsk og hyse er MSC-sertifisert. Miljøorganisasjonen gratulerer norsk fiskerinæring med at seien er MSC-sertifisert. WWF considers that precautionary management of the krill fishery, which is transparent and enforceable, is fundamental to the health and . Målet med Chain of Custody sertifisering er å sikre at leverandører kan vise til at deres produkter . Accredited since January 20(MSC-ACC-018).

As of September 20Noomas Sertifisering AS is a separate legal entity owned by DNV GL Business . MAKRELLEN SERTIFISERT Miljømerket MSC Sjømatrådet, Fiskarlaget og Sildelaget er glad for at norsk makrell igjen er sertifisert av Marine Stewardship. Hver bedrift i verdikjeden som håndterer eller selger et MSC-sertifisert produkt, må ha et gyldig MSC Chain of Custody-sertifikat. Norges Sildesalgslag er i gang med forberedelser for MSC-sertifisering. Målet er å ha det klart for en rekke arter i løpet av nest år.

Marine Stewardship Council (MSC) er en uavhengig non-profit organisasjon og. SCS is an accredited certifier for MSC Chain of Custody and ASC Chain of Custody with clients in the restaurant, retail, processing, wholesale and food service . Danske pelagiske fiskere vil ikke kunne selge til store klienter i Europa uten MSC-sertifisering, sier lederen i Danmarks Pelagic Producers . I tillegg er all scampi vi selger sertifisert av Aquaculture Stewardship Council (ASC), og flere fiskeprodukter er sertifsert av Marine Stewardship Council (MSC). MSC har base i England og er etablert i samarbeid mellom Verdens Naturfond (WWF) .